Biegły sądowy rzeczoznawca majątkowy
Blog

Biegły sądowy rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy to jeden z biegłych sądowych, jaki najczęściej powoływany jest do spraw, które ma rozstrzygać sędzia. Okazuje się, że w polskim sądownictwie najwięcej postępowań toczy się właśnie o podział majątku. To przede wszystkim spory spadkowe albo sprawy rozwodowe. W każdym przypadku powołanie biegłego jest konieczne, by sędzia mógł ocenić rzeczywistą wartość dóbr materialnych, które mają zostać podzielone.

Biegłego sądowego do sprawy powołuje zawsze sędzia. Wniosek o powołanie takiego specjalisty mogą złożyć również strony postępowania, ale to do sędziego należy ostateczna decyzja. Co więcej, sędzia może przyjąć albo odrzucić sporządzoną już przez biegłego opinię. W jednym postępowaniu udział może brać kilku biegłych sądowych o tej samej bądź różnych specjalizacjach. Warto wiedzieć, że w sprawach sądowych najczęściej udział biorą biegli sądowi, którzy wpisani zostali do rejestru, jakim jest lista biegłych sądowych. Białystok, Warszawa, Poznań i każde inne miasto w naszym kraju udostępnia taką listę – ta figuruje przy każdym Sądzie Okręgowym w danej lokalizacji. W postępowaniach sądowych mogą też brać udział tzw. biegli ad hoc. To eksperci, którzy nie są wpisani na listę biegłych sądowych, ale ich wiedza, kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie pozwalają sporządzić profesjonalną, wiarygodną i obiektywną opinię. Biegli ad hoc powoływani są najczęściej wtedy, gdy na danej liście biegłych sądowych nie figuruje specjalista w danych zakresie albo kiedy takich ekspertów jest zbyt mało, przez co zwiększa się czas oczekiwania na rozprawę i wydanie werdyktu.

Biegli sądowi rzeczoznawcy majątkowi sporządzają najczęściej opinie, które są wsparciem dla sędziego w ramach wydawania werdyktu w sprawach:

– o wycenę dóbr materialnych,

– o podział dóbr materialnych,

– o szkody wyrządzone na dobrach materialnych,

– o odszkodowanie za utracenie części bądź całości dóbr materialnych.

Rzeczoznawcy majątkowi rzeczywiście najczęściej dokonują wyceny nieruchomości, ale oczywiście ich zadania mogą dotyczyć wszelkich dóbr o określonej wartości.

Należy podkreślić, że każda ze stron postępowania ma prawo do złożenia wniosku o odrzucenie sporządzonej przez biegłego sądowego opinii. Sąd może taki wniosek przyjąć albo go oddalić. Każda opinia chociaż dla osób, dla których jej treść jest niekorzystna, musi być sporządzona zgodnie z procedurami, przepisami polskiego prawa. Nie może być stronnicza, musi być zrealizowana na podstawie najlepszej wiedzy, umiejętności i doświadczenia biegłego z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *