Księga wieczysta – jakie informacje zawiera
Inwestowanie

Księga wieczysta – jakie informacje zawiera

Co należy zrobić przed zakupem nieruchomości

Zanim kupisz nieruchomość powinieneś najpierw sprawdzić jej księgę wieczystą. Jest ona prowadzona przez wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla lokalizacji nieruchomości. Księgę wieczystą prowadzi się, aby ustalić stan prawny nieruchomości. Obecnie z aktualną treścią księgi wieczystej możesz zapoznać się przez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości: ekw.ms.gov.pl

Księga wieczysta składa się z działów, z których każdy zawiera określone dane

  1. Dział I-O – obejmuje dane dotyczące nieruchomości: jej położenie, numer i obszar działki, a jeżeli księga wieczysta prowadzona jest dla lokalu mieszkalnego – jego opis, czyli numer lokalu, numer budynku i ulicę, oraz to, z jakich pomieszczeń się składa i jaką ma powierzchnię.
  2. Dział I-Sp – zawiera opis praw związanych z własnością nieruchomości, czyli na przykład służebności będących uprawnieniem dla danej nieruchomości. W przypadku księgi wieczystej dla lokalu w tym dziale znajdziemy wysokość udziału związanego z lokalem w nieruchomości wspólnej.
  3. Dział II – zawiera wpis prawa własności, a zatem znajdziesz tu dane osobowe właściciela, co umożliwia zweryfikowanie, czy osoba planująca sprzedaż nieruchomości rzeczywiście jest jej właścicielem. W tym dziale powinna zostać uwzględniona jeszcze jedna ważna informacja, a mianowicie podstawa, na jakiej sąd dokonał wpisu aktualnego właściciela.
  4. Dział III – zawiera treść praw, roszczeń, ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, osoby uprawnione według treści prawa lub roszczenia oraz treść ostrzeżeń. Znajdziesz tu między innymi treść służebności, jaka obciąża daną nieruchomość.
  5. Dział IV – zawiera dane dotyczące hipoteki lub roszczenia o ustanowienie hipoteki oraz dane dotyczące wierzyciela hipotecznego. Jeżeli więc nieruchomość obciążona jest hipoteką, tu znajdziemy dotyczący jej wpis. Dowiesz się również, jaki bank jest wierzycielem właściciela, na podstawie jakiej umowy właściciel zaciągnął kredyt oraz jaka jest wysokość hipoteki.

Treść księgi wieczystej jest bardzo istotna, dlatego warto ją znać. Wystarczy tylko znać jej numer, który składa się z trzech członów

– człon pierwszy – kod wydziału, we właściwości którego znajduje się księga wieczysta.

– człon drugi (w przypadku ksiąg wieczystych, które prowadzone były wcześniej w postaci papierowej) – jest to numer, który widniał na okładce księgi wieczystej, uzupełniony zerami do ośmiu znaków.

– człon trzeci – jest to cyfra kontrolna nadawana w chwili zakładania księgi w przedziale od 0 do 9.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *