Czym są roboty ziemne Inowrocław? Poznaj klasyfikację robót ziemnych 

Roboty ziemne są podstawowymi lub pomocniczymi pracami budowlanymi. Ich celem jest odpowiednie przygotowanie gruntu pod dalsze prace związane z inwestycją. Roboty ziemne Inowrocław przede wszystkim związane są z wydobywaniem gruntu lub przemieszczaniem go w inne miejsce oraz nadawaniem mu oczekiwanego kształtu. Czym dokładnie są roboty ziemne i jaką mają klasyfikację? Tych informacji dowiesz się z poniższego artykułu.

Czym są roboty ziemne Inowrocław? 

Roboty ziemne to prace budowlane, które polegają na wydobywaniu gruntu naturalnego i jego przemieszczaniu na inne miejsce oraz nadawaniu mu kształtu. Co ważne, wszelkie działania muszą być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej. Roboty ziemne wykonuje się w określonym stopniu niemal we wszystkich rodzajach budownictwa lądowego i wodno-inżynieryjnego. Tego typu prace wykonuje się na przykład podczas realizacji: 

  • budowli podziemnych, np. zbiorników, tuneli, schronów, garaży podziemnych, 
  • fundamentów budowli naziemnych, 
  • instalacji podziemnych, np. sieci, przyłączy, rurociągów, kabli, 
  • podłoża pod nawierzchnie, w tym drogi, parkingi, linie kolejowe, 
  • kształtowania terenu, np. usypywania wałów, nasypów i tworzenia sztucznych wzniesień. 

Jakie są rodzaje robót ziemnych? 

Roboty ziemne Inowrocław możemy podzielić ze względu na specyfikę podejmowanych działań na trzy podstawowe typy. Należą do nich roboty ziemne porządkowe, podstawowe i wykończeniowe. Pierwsze z nich spełniają funkcję przygotowawczą. Wśród nich możemy wyróżnić przede wszystkim usuwanie zbędnych elementów roślinnych, takich jak darnina, starodrzew, czy pnie oraz krzewy. Na tym etapie wytacza się także budowle ziemne. Co ważne, przed rozpoczęciem właściwych prac należy również spulchnić glebę oraz odprowadzić wody opadowe. 

Drugim rodzajem robót ziemnych są roboty podstawowe. Zaliczamy do nich makroniwelację, a także wąsko i szerokoprzestrzenne wykopy pod obiekty budowlane, rowy, drogi i instalacje. Do tej grupy możemy zaliczyć także wykonywanie nasypów, podsypek oraz zasypek. Ostatnim rodzajem są roboty ziemne wykończeniowe. Polegają one głównie na wyrównywaniu dna wykopów oraz wykonywaniu wykopów pod fundamenty. Roboty wykończeniowe to także moment na prace ziemne ogrodowe. Na tym etapie układa się ziemię roślinną, darń oraz kształtuje małą architekturę. Z kolei biorąc pod uwagę kształt i rozmiary terenu, roboty ziemne możemy podzielić na liniowe roboty ziemne,  roboty powierzchniowe i wykopy budowlane. 

Dodaj komentarz