Ile kosztuje wycena nieruchomości?

Ile kosztuje wycena nieruchomości?

Ile kosztuje wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości to proces mający na celu ustalenie rzeczywistej wartości rynkowej domu jednorodzinnego, mieszkania, gruntu niezabudowanego lub gruntu zabudowanego domem. Chociaż można zdecydować się na wycenę z czystej ciekawości, istnieje wiele sytuacji, które wymagają profesjonalnej wyceny i jest to koniecznością.

Wycena nieruchomości

W przypadku procedur budowlanych i sprzedażowych zawsze obowiązują specjalne przepisy. To samo dotyczy wyceny nieruchomości. Wszelkie warunki oraz regulacje prawne dotyczące sporządzania wycen nieruchomości zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wycen nieruchomości.

Wycena praktycznie zawsze rozpoczyna się podpisaniem umowy pomiędzy rzeczoznawcą, a zleceniodawcą i  określa m.in. cel sporządzania wyceny. Później następuje analiza cen nieruchomości zbliżonych do wycenianej nieruchomości oraz innych aspektów, które mają wpływ na ostateczną wartość. Na tej podstawie rzeczoznawca wybiera metodą sporządzania operatu i tworzy pierwszą wersję, która jest punktem wyjścia do dalszych działań.

Dlaczego przeprowadza się wycenę nieruchomości?

Wyceny mogą być wykorzystane do określenia prawdziwej wartości konkretnej nieruchomości, zabudowanej lub niezabudowanej. Jak już wspomniano, jest to najczęściej wymagane przy zaciąganiu kredytu hipotecznego, ale nie jest to jedyna sytuacja, w której taka wycena może okazać się niezbędna. Operat szacunkowy przydaje się gdy: 

  • chce się kupić lub sprzedać nieruchomość,
  • stara się o kredyt hipoteczny, a bank wymaga poznania wartości budynku,
  • chce się określić odpłatność w użytkowaniu wieczystym,
  • niezbędne jest określenie podatku od nieruchomości,
  • chce się dokonać podziału spadku,
  • stara się o odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości,
  • należy ustalić opłaty planistyczne podczas ustanawiania planu zagospodarowania przestrzennego określonego terenu.

Kto może sporządzić wycenę nieruchomości?

Przygotowanie takich dokumentów leży w gestii wykwalifikowanego rzeczoznawcy majątkowego. Tacy profesjonaliści dysponują bazami aktów notarialnych, które pozwalają im na szczegółową analizę cen transakcyjnych uzyskiwanych do tej pory na podobnych warunkach.

Aby wycena była prawomocna, rzeczoznawca majątkowy musi posiadać formalne kwalifikacje zawodowe zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Musi być również zarejestrowany w rejestrze publicznym Ministra Rozwoju i Technologii.

Rzeczoznawcy majątkowi pracują na zlecenie klientów prywatnych, banków lub komorników. Mogą oni być również powołani na biegłego przez sąd. Sporządzenie operatu szacunkowego trwa zwykle około 10-12 dni.

 

Dodaj komentarz