Czym jest opinia ornitologiczna?

Opinia ornitologiczna może zainteresować przede wszystkim osoby, które mają w planach zrealizowanie różnego rodzaju inwestycji na terenach, na których mogą znajdować się siedliska ptaków. W praktyce dotyczy to więc zarówno zwykłych osób prywatnych chcących przeprowadzić remont w domu jednorodzinnym, jak i wielkich firm chcących zrealizować szeroko zakrojone projekty. W takim razie co to jest opinia ornitologiczna, kto może ją sporządzić i kiedy warto się nią zainteresować?

Opinia ornitologiczna – co to jest?

Opinia ornitologiczna jest specjalistycznym dokumentem, sporządzanym na podstawie kontroli przeprowadzonej we wskazanym miejscu. Kontrola dotyczy przede wszystkim tego, jakie gatunki ptaków i nietoperzy znajdują się na danym terenie, gdzie ulokowane są ich gniazda i jak może na nie wpłynąć przeprowadzenie danej inwestycji. Dzięki temu dokumentowi inwestor wie, w jaki sposób powinien prowadzić prace budowlane, aby w jak najmniejszym stopniu zaszkodzić ptakom i ich gniazdom, a także, w jaki sposób może zrekompensować nieuniknione zniszczenia.

W niektórych przypadkach załączenie poprawnie wykonanej opinii ornitologicznej i zastosowanie się do wymienionych w niej zaleceń jest wymagane, aby otrzymać pozwolenie na budowę lub móc ją kontynuować. Tego typu warunek funkcjonuje między innymi w Warszawie, gdzie niezbędne jest dostarczenie opinii ornitologicznej do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Opinie ornitologiczne powinny być sporządzane przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych na danym terenie, ponieważ, jeśli już podjęto jakieś kroki, ornitolog może nie być w stanie stwierdzić, czy już nie doszło do uszkodzenia siedlisk ptaków czy zranienia lub śmierci zwierząt. Za wykonanie opinii powinien być odpowiedzialny doświadczony, wykwalifikowany ornitolog, taki jak avesnature. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że nie będzie ona zawierała jakichkolwiek błędów i nie będzie później konieczności jej poprawienia bądź wykonania całkowicie nowej opinii.

W jakich sytuacjach warto sporządzić opinię ornitologiczną?

Opinia sporządzona przez ornitologa przyda się przede wszystkim, kiedy będziemy wykonać znaczące prace remontowe (na przykład termoizolacyjne) na terenie, na którym znajdować się mogą ptaki lub ich gniazda, a więc w praktyce na większości terenów miejskich. To jednak nie jedyny przypadek, w którym w ramach inwestycji występuje ryzyko uszkodzenia siedlisk bądź zranienia lub zabicia zwierząt.

Ekspertyza ornitologa będzie także z oczywistych względów niezbędna, jeśli będziemy mieli w planach dokonać wycinki drzew. Prawdopodobieństwo, że znajdować się na nich będą siedliska jest niemałe, w związku z czym nie obejdzie się zazwyczaj bez dokonania odpowiedniej rekompensaty, na przykład w postaci budowy budek lęgowych. Kolejnym przypadkiem, w którym przyda się opinia ornitologa, to budowa dróg czy mostów. Szczegółowe informacje na temat cen i dat sporządzania opinii ornitologicznych można znaleźć tutaj: https://avesnature.com.pl/opinia-ornitologiczna-w-warszawie/.

Dodaj komentarz