Nieruchomości – podstawowe informacje dla każdego

Nieruchomości – podstawowe informacje dla każdego

Pod nazwą ,,nieruchomość” w rozumieniu współczesnego prawa cywilnego kryją się powierzchnie ziemskie, dzielące się na gruntowe, budynkowe oraz lokalowe. Warto wspomnieć, że sam podział rzeczy na ruchomości i nieruchomości ukształtował się w starożytnym Rzymie i obowiązywał przez poprzednie wieki, utrzymując się do dzisiaj. W odróżnieniu od ruchomości, zakup nieruchomości do swojej ważności wymaga zachowania formy aktu notarialnego, co wiąże się z wizytą u notariusza. Ma to na celu ścisłą kontrolę obrotu nieruchomościami i uporządkowania kwestii własności.

Krótka charakterystyka nieruchomości

Pierwszy rodzaj nieruchomości, czyli gruntowe, są to grunty będące własnością danej osoby. Do gruntu może należeć także budynek i wtedy te dwa nierozłączne elementy są uważane za nieruchomość. Ważną ich cechą musi być trwałość połączenia. Wobec tego, nieruchomością nie będzie namiot czy przyczepa kempingowa postawiona tymczasowo na czyimś gruncie.

Drugi rodzaj nieruchomości – budynkowe – to w rzeczywistości prawo użytkowania wieczystego, przysługujące podmiotom prawnym. Dotyczy ono gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Ten rodzaj nieruchomości został wprowadzony w poprzednim wieku celem zdynamizowania rynku.

Trzeci rodzaj wymieniony w Kodeksie Cywilnym to nieruchomości lokalowe. Stanowią je składowe większego budynku, które traktowane są jako odrębny przedmiot prawa własności. Prócz samego lokalu, można być również właścicielem takich pomieszczeń jak strych czy komórka, jako że są to części wchodzące w skład lokalu.

Podział nieruchomości

Oprócz formalnego podziału nieruchomości przedstawionego w ustawie jaką jest Kodeks Cywilny, wyróżnia się inne, bardziej funkcjonalne podziały nieruchomości. Znane są bowiem nieruchomości mieszkalne, przeznaczone dla rekreacji, do świadczenia usług, rolne, leśne, przemysłowe i handlowe. Jest to podział nieformalny, pomagający w codziennych czynnościach dotyczących nieruchomości między kontrahentami.

Ceny nieruchomości

Ceny nieruchomości są ustalane przez rynek zgodnie z panującymi trendami, krzywą popytu oraz podaży. Sama wycena jest na tyle skomplikowana, że wykształcił się zawód polegający na wykonywaniu tej usługi. Jest to kwestia regulowana prawnie ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Rzeczoznawcza majątkowy ma za zadanie przygotować dokumenty, w których zostaną zawarte taki kwestie jak opinie i ekspertyzy, które przełożą się na cenę nieruchomości. Ceny takie usługi wahają się od kilkuset nawet do kilku tysięcy złotych, w zależności od położenia nieruchomości, jej wielkości oraz samego profesjonalisty.

Dodaj komentarz