Biegły sądowy rzeczoznawca majątkowy

Biegły sądowy rzeczoznawca majątkowy

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy to jeden z biegłych sądowych, jaki najczęściej powoływany jest do spraw, które ma rozstrzygać sędzia. Okazuje się, że w polskim sądownictwie najwięcej postępowań toczy się właśnie o podział majątku. To przede wszystkim spory spadkowe albo sprawy rozwodowe. W każdym przypadku powołanie biegłego jest konieczne, by sędzia mógł ocenić rzeczywistą wartość dóbr materialnych, które mają zostać podzielone.

W jaki sposób powołuje się biegłego sądowego rzeczoznawcę majątkowego?

Biegłego sądowego do sprawy powołuje zawsze sędzia. Wniosek o powołanie takiego specjalisty mogą złożyć również strony postępowania, ale to do sędziego należy ostateczna decyzja. Co więcej, sędzia może przyjąć albo odrzucić sporządzoną już przez biegłego opinię. W jednym postępowaniu udział może brać kilku biegłych sądowych o tej samej bądź różnych specjalizacjach. Warto wiedzieć, że w sprawach sądowych najczęściej udział biorą biegli sądowi, którzy wpisani zostali do rejestru, jakim jest lista biegłych sądowych. Białystok, Warszawa, Poznań i każde inne miasto w naszym kraju udostępnia taką listę – ta figuruje przy każdym Sądzie Okręgowym w danej lokalizacji. W postępowaniach sądowych mogą też brać udział tzw. biegli ad hoc. To eksperci, którzy nie są wpisani na listę biegłych sądowych, ale ich wiedza, kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie pozwalają sporządzić profesjonalną, wiarygodną i obiektywną opinię. Biegli ad hoc powoływani są najczęściej wtedy, gdy na danej liście biegłych sądowych nie figuruje specjalista w danych zakresie albo kiedy takich ekspertów jest zbyt mało, przez co zwiększa się czas oczekiwania na rozprawę i wydanie werdyktu.

Czym zajmują się biegli rzeczoznawcy majątkowi powołani przez sąd?

Biegli sądowi rzeczoznawcy majątkowi sporządzają najczęściej opinie, które są wsparciem dla sędziego w ramach wydawania werdyktu w sprawach:

– o wycenę dóbr materialnych,

– o podział dóbr materialnych,

– o szkody wyrządzone na dobrach materialnych,

– o odszkodowanie za utracenie części bądź całości dóbr materialnych.

Wycena nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego

Rzeczoznawcy majątkowi rzeczywiście najczęściej dokonują wyceny nieruchomości, ale oczywiście ich zadania mogą dotyczyć wszelkich dóbr o określonej wartości.

Należy podkreślić, że każda ze stron postępowania ma prawo do złożenia wniosku o odrzucenie sporządzonej przez biegłego sądowego opinii. Sąd może taki wniosek przyjąć albo go oddalić. Każda opinia, chociaż dla osób, dla których jej treść jest niekorzystna, musi być sporządzona zgodnie z procedurami, przepisami polskiego prawa. Nie może być stronnicza, musi być zrealizowana na podstawie najlepszej wiedzy, umiejętności i doświadczenia biegłego z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań.

Analiza porównawcza i wycena porównywalnych właściwości – co obejmuje?

W tej części przyjrzymy się, jak przeprowadzić analizę porównawczą i wycenę porównywalnych nieruchomości.

Analiza porównawcza to proces, który porównuje dwie lub więcej podobnych nieruchomości w celu określenia wartości jednej nieruchomości. Proces porównuje różne atrybuty każdej właściwości, a następnie przypisuje wartość do właściwości na podstawie tych atrybutów.

Proces wyceny odbywa się poprzez przypisanie wartości pieniężnej do każdego atrybutu nieruchomości, co można zrobić poprzez oszacowanie kosztów zastąpienia atrybutu lub obliczenie kwoty jego amortyzacji lub aprecjacji w czasie.

Szybkim i sprawdzonym sposobem oszacowania wartości nieruchomości jest zsumowanie wszystkich wartości jej atrybutów. Może to być czasochłonne i mylące, dlatego często posługujemy się trzema najważniejszymi atrybutami: lokalizacją, stanem i rynkiem. Lokalizacja ma kluczowe znaczenie, ponieważ może mieć ogromny wpływ na to, ile nieruchomość może być warta dla kogoś, kto szuka w tym konkretnym obszarze. Stan ma znaczenie, ponieważ kupujący zazwyczaj chcą, aby był on jak najlepszy. Rynek to kluczowy atrybut ponieważ pozwala porównać podobne nieruchomości i precyzyjnie wyznaczyć wartość nieruchomości.

Pamiętaj, że metod wyceny nieruchomości jest wiele, ale nie wszystkie są sobie równe. Niektóre metody są przestarzałe i nie dają najdokładniejszego obrazu wartości nieruchomości danej osoby. W rezultacie ważne jest, aby konsumenci rozumieli różnice, aby mogli podejmować świadome decyzje przy zakupie lub sprzedaży domu.

2 Comments

Dodaj komentarz