Notariusz i akt notarialny zabezpieczeniem przed podważeniem umowy

Notariusz i akt notarialny zabezpieczeniem przed podważeniem umowy

Umowa cywilnoprawna może być stosowana w wielu dziedzinach życia. Warto jednak pamiętać, że tego rodzaju umowę można łatwo podważyć narażając jedną ze stron, czasem na wieloletnią, batalię o odzyskanie przedmiotu umowy, bez względu na to co nim jest. Aby ochronić warunki zapisanie w umowie, bez względu na jej rodzaj ustanowiono urząd zaufania publicznego stanowiący swoistą pieczę i świadczący o niepodważalności zapisów umowy. Tym urzędem i urzędnikiem  jest notariusz kraków.

Notariusz Kraków – kiedy jest potrzebny?

Obecność notariusza jest niezbędna przy finalizacji choćby umów kupna/sprzedaży nieruchomości. Przeprowadzenie całej procedury sprzedaży czy zakupu domu, działki czy nieruchomości to skomplikowana sprawa, która może potrwać nawet kilka miesięcy, szczególnie wtedy, gdy strony są zmuszone do wzięcia kredytów. A one z kolei wymagają mnóstwa zaświadczeń, czasem hipoteki, wypisów urzędowych etc. Dlatego zadaniem notariusza jest przeprowadzenie obu stron transakcji bezboleśnie przez gąszcz przepisów i zasad.

Gdy notariusz nie jest wymagany, ale bardzo pożyteczny

Są takie umowy, które nie wymagają obecności notariusza, ale jedna ze stron umowy oczekując pełnego bezpieczeństwa transakcji wymusza na drugiej stronie sporządzenie dokumentu umowy w obecności notariusza. Coraz częściej z tej formy korzystają choćby osoby wynajmujące mieszkania. Notariusz przygotowuje umowę w taki sposób, że osoba wynajmująca go może czuć się całkowicie bezpieczna. Obecność notariusza można wykorzystać przy sporządzaniu umowy pożyczki od osoby prywatnej. Pieczęć notarialna czyni ze zwykłej umowy cywilonoprawnej dokument nie do podważenia. Dlatego strona pożyczająca drugiej stronie sumę pieniędzy może być pewna, że nikt nigdy nie podważy takiej umowy, nie podważy jej również sąd.

Akt notarialny 

Bardzo często, przy niektórych czynnościach prawnych, wymagane jest sporządzenie aktu notarialnego. To prawo decyduje o obecności notariusza przy transakcji czy sporządzaniu umowy. A najlepiej po prostu powierzyć samemu notariuszowi sporządzenie właściwej umowy. Notariusz Kraków zobowiązany jest do wykonania aktu notarialnego w szczególnych przypadkach:

  • przy sprzedaży lub kupnie mieszkania, działki rolnej, domu czy działki budowlanej
  • przy darowiźnie nieruchomości
  • przy spisywaniu intercyzy, rozdzielności majątkowej
  • przy spisywaniu testamentu, oryginał testamentu zostaje wówczas u notariusza i w ten sposób gwarantuje, że nie zostanie on zniszczony, przed którąś z niezadowolonych stron
  • przy odwołaniu odwołać sporządzonego wcześniej testamentu
  • przy zrzeczeniu się prawa do nieruchomości
  • przy oświadczeniach o pełnomocnictwie

Dodaj komentarz