Czym jest projekt robót geotechnicznych?

Czym jest projekt robót geotechnicznych?

Planujesz budowę? Zastanawiasz się, jak się do tego przygotować? Jak sprawdzić, czy na danym obszarze może stanąć planowana inwestycja? Podpowiadamy! Zobacz, czym jest projekt robót geotechnicznych, co zawiera i dlaczego warto go wykonać.

Czym jest projekt robót geotechnicznych?

Zgodnie z Ustawą z 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym prac, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji konieczne jest przygotowanie projektu robót geotechnicznych w sytuacji, gdy planowana inwestycja będzie należała do III kategorii geotechnicznej lub II kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowych. Zarówno Ustawa, jak i Rozporządzenie określają kwestie formalne takiego dokumentu. Projekty robót geotechnicznych stanowią podstawę wykonania przyszłych prac (geodev.pl) na budowach, więc ważne jest, by były przygotowane we właściwy sposób. A co powinno znajdować się w takim dokumencie?

Co zawiera projekt robót geotechnicznych?

Projekt robót geotechnicznych, określany również jako projekt robót geologicznych, to dokument, który prezentuje uwarunkowania techniczne oraz formalne robót w ramach badań geotechnicznych. To na ich podstawie sporządza się później dokumentację geologiczną, hydrogeograficzną. Konieczna jest widza na temat badań geotechnicznych, odwiertów geologicznych w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Co znajduje się w projekcie robót geodezyjnych? Przede wszystkim dokument musi przedstawiać parametry techniczno-budowlane planowanej inwestycji. W projekcie robót geodezyjnych określony musi być cel badawczy i charakterystyka obszaru badań, dzięki wykazowi opracowań archiwalnych, kartograficznych i literatury. W dokumencie nie może zabraknąć opisu budowy geologicznej oraz warunków hydrogeologicznych i hydrograficznych. Bardzo ważny jest aspekt wpływu inwestycji na środowisko. W projekcie robót geotechnicznych nie może zabraknąć załączników w postaci map topograficznych, geologicznych i hydrogeologicznych oraz planów sytuacyjnych.

Kto wykonuje projekt robót geologicznych?

Projekty robót geotechnicznych musi wykonać specjalista, który ma do tego uprawnienia. Najczęściej wykonuje go geotechnik. Specjalista, który ma wiedzę i doświadczenie jest w stanie przewidzieć wszystkie aspekty zadania. Choć warto do przeprowadzenia badań gruntu zatrudnić geotechnika, to zdarza się, że za przygotowanie projektu robót geotechnicznych odpowiada projektant konstrukcyjny obiektu. Oczywiście może mieć specjalizację geotechniczną, ale i skorzystać z usług firm, które przeprowadzają takie badania geotechniczne.

Zatwierdzenie projektu robót geodezyjnych

Projekt robót geologicznych to dokument, który przedstawia szczegółowe uwarunkowania techniczne i formalne planowanych robót oraz prac geologicznych, które są niezbędne, aby opracować dokumentację geologiczną, ale wymaga zatwierdzenia przez właściwy organ. Aby było to możliwe należy przedłożyć 2 egzemplarze PRG do organu administracji geologicznej, wniosek i opłatę skarbową. Decyzja pojawia się po upływie około miesiąca. Zdarza się, że inwestor jest wzywany do wykonania poprawek. Przystąpienie do badań możliwe jest po uprawomocnieniu decyzji, ale konieczne jest też przedłożenie w urzędzie zamiaru wejścia w teren.

Posiadając dokumentację geologiczno-inżynierską spełnia się wymogi prawa, ale też można w ten sposób w razie konieczności lepiej dostosować projekt do warunków gruntowych, by zapobiec ewentualnym późniejszym problemom podczas budowy.

Dodaj komentarz