Działka budowlana – jak sprawdzić, czy można na niej budować?

Działka budowlana – jak sprawdzić, czy można na niej budować?

Zakup nieruchomości z myślą o budowie to często spotykany rodzaj transakcji. Trzeba jednak zachować szczególną ostrożność, żeby ustrzec się często popełnianego błędu. Najprostszym sposobem na zabezpieczenie się, jest sprawdzenie, czy działka jest zadysponowana do budowy.

Rodzaj działki – co trzeba o nim wiedzieć?

Działki różnią się od siebie nie tylko lokalizacją i warunkami terenowymi. Istotnym czynnikiem jest także jej rodzaj, który jest ściśle związany z zagospodarowaniem przestrzennym terenu. W sytuacji, gdy chce się zbudować na działce dom lub inny budynek, trzeba uzyskać pozwolenie na budowę. Zrobienie tego na działce rolniczej nie jest możliwe, gdyż przeznaczenie takiego terenu jest zupełnie odmienne.

Jakie są rodzaje działek?

  • Mieszkaniowe
  • Przemysłowe
  • Inny rodzaj zabudowy
  • Rekreacyjno-wypoczynkowe
  • Rolne

Najtańsze są zwykle grunty rolne, gdyż nie można na nich budować. W takiej sytuacji konieczne będzie odrolnienie działki, ale jak sprawdzić czy działka jest budowlana przed zakupem? Najlepszym sposobem będzie udanie się do urzędu miasta lub gminy, gdzie wszystkie działki w danym regionie są ewidencjonowane. Można tam uzyskać nieodpłatnie informację o planie zabudowy przestrzennej oraz typie i przeznaczeniu działki. Istotnymi dokumentami, do których warto zajrzeć są miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunki zabudowy.

Czy można przekształcić działkę w budowlaną?

W sytuacji, gdy działka nie ma charakteru budowlanego, można postarać się o jej przekształcenie. Wymaga to złożenia odpowiednich dokumentów do urzędu miasta lub gminy, a także uiszczenia opłat. Po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej działki, niezbędne będzie także wypisanie jej z rejestru gruntów użytkowanych w rolnictwie. Jest to związane z uiszczeniem opłaty, której wysokość zależna jest w dużej mierze od tego, jakiego rodzaju ziemię rolniczą chce się zmienić w teren budowlany.

Gdzie można sprawdzić rodzaj działki?

  • W urzędzie miasta lub gminy
  • Przez internet na stronie urzędu
  • Za pomocą komercyjnych wyszukiwarek internetowych

Warto znać plan zagospodarowania przestrzennego jeszcze przed zakupem działki. W sytuacji, gdy chce się przekształcić teren rolny na budowlany, warto negocjować cenę. Może być to wyjątkowo korzystne dla inwestora. W sytuacji, gdy sprzedający przekształci swój grunt w działkę budowlaną, może uzyskać za niego znacznie lepszą cenę. Podczas sprawdzania, czy działka jest budowlana, nie trzeba uiszczać w urzędzie żadnych dodatkowych opłat. To prosty i bezpieczny sposób na upewnienie się, czy dany grunt nie wymaga jeszcze dodatkowych opłat.

Dodaj komentarz