Jak zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa w magazynie?

Jak zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa w magazynie?

Magazyn może stworzyć wiele zagrożeń dla pracowników. Z tego względu bardzo duże znaczenie ma tu zaprojektowanie pomieszczeń z dbałością o kwestie bezpieczeństwa. Bardzo często regały, na których składowane są towary na dużych wysokościach, przemieszczają się samoistnie, a także powstają kolizje z wózkami widłowymi. Nieuwaga pracownika może okazać się tragiczna w skutkach. Aby tego uniknąć, w magazynie należy wprowadzić podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Bezpieczny magazyn, czyli jaki?

Bezpieczny magazyn to taki, w którym ciągi komunikacyjne oraz regały są zaprojektowane pomysłowo. Warto pamiętać, aby poruszające się między regałami pojazdy miały dostateczną ilość miejsca, bez powodowania kolizji z regałami. Konieczne jest rozplanowanie właściwych odstępów między kontenerami, regałami oraz stosami towarów, a tym samym uda się zmniejszyć ryzyko ich uszkodzenia przez wózki widłowe. Przejścia, którymi poruszają się pracownicy muszą mieć co najmniej 0,75 m szerokości. Jeżeli jest planowany ruch dwukierunkowy, wartość tę należy zwiększyć do 1 metra. Istotne jest również, aby przestrzegać dopuszczalnych wartości obciążania regałów, podłóg i stropów. Każdy magazyn musi mieć również wyznaczone drogi ewakuacyjne, które umożliwią szybkie wydostanie się z budynku w momencie zagrożenia. Ważne jest również, aby w magazynie znajdowały się tablice informacyjne, które nakazywały będą pracownikom zachowanie ostrożności i przypominały o zasadach panujących w magazynie.

Właściwe oznakowanie magazynu

Powierzchnie magazynowe na Śląsku należy odpowiednio oznaczyć, z podziałem na strefy – http://www.bik.com.pl/1,Obiekty-magazynowe/t3,BIK-Park-Sosnowiec-II. Uda się dzięki temu odgrodzić miejsca szczególnie niebezpieczne. Kluczowe są tutaj taśmy znakujące: czarno-żółte lub biało-czerwone, które są dla pracowników wyraźnym komunikatem o możliwym niebezpieczeństwie. Nakleja się je na schodach, krawędziach ramp, filarach, rantach półek magazynowych. Ostrzegają pracowników o możliwym uderzeniu czy potknięciu. Ważne jest, aby w magazynie znajdowały się także słupki i pachołki informacyjne, które informują o zakazie wjazdu transportu wewnętrznego. Uporządkowana i zabezpieczona przestrzeń będzie bezpieczna dla pracowników, a jednocześnie dostępu do niej nie będą miały nieuprawnione osoby.

Zastosowanie systemów zabezpieczających przed uderzeniem

Ruch wewnętrzny stanowi największe zagrożenie w magazynie. Konieczne jest wyznaczenie ciągów komunikacyjnych, których celem jest zmniejszenie niebezpieczeństwa. Na trasie, po której jeżdżą wózki widłowe stosuje się progi zwalniające, które zmuszają operatorów do zmniejszenia prędkości, a także specjalne pomosty kablowe, które chronią przed uszkodzeniem przewody elektryczne. Ważną rolę zabezpieczającą odgrywają również odbojniki, które chronią regały przed kolizją z wózkami widłowymi.

Natychmiastowe reagowanie na szkody

Zbagatelizowanie szkód wyrządzonych w magazynie może by problematyczne i prowadzić do daleko idących konsekwencji, dlatego natychmiast należy usuwać szkody. Dzięki temu, że zdecydujesz się na zastosowanie zabezpieczeń oraz zareagujesz, gdy uszkodzeniu ulegną regały, Twoim pracownikom nie będzie groziło niebezpieczeństwo. Można będzie cieszyć się z tego, że magazyn jest miejscem bezpiecznym do pracy, stwarza bardzo dobre warunki do przechowywania towarów, a jednocześnie nie ma w nim wyraźnego niebezpieczeństwa. Co ważne, w magazynie nie może zabraknąć rozwiązań umożliwiających zahamowanie wycieku, szczególnie, jeżeli składowane są towary niebezpieczne. Elastyczne uszczelnienia pozwalają na zahamowanie rozlewu szkodliwych substancji.

Dodaj komentarz