Na jakie kategorie można podzielić roboty ziemne?

Roboty ziemne są podstawowym elementem niemal wszystkich inwestycji budowlanych, począwszy od budowy dróg, przez kanały melioracyjne, po domy i mieszkania. Jeśli więc zastanawiamy się na tego typu inwestycją, dobrze byłoby, gdybyśmy wcześniej zebrali pewne informacje na temat prac ziemnych.

Przydatne mogą się okazać na przykład informacje na temat sposobu ich podziału. Podział robót ziemnych może zostać dokonany między innymi ze względu na typ wykonywanych prac, wykorzystywane w ich czasie metody, a także etap, na którym roboty się znajdują. Wszystkie z nich dokładnie opiszemy poniżej.

Ze względu na typ wykonywanych prac

Przez typ wykonywanych prac należy rozumieć rodzaj usług, które mają być wykonane w ramach danego zlecenia. Każda inwestycja przebiega nieco inaczej i wiąże się z innymi działaniami – trudno o dwa przypadki, kiedy roboty przebiegały w identyczny sposób, co do najmniejszych detali. Można jednak wyróżnić kilka bardziej ogólnych kategorii usług wchodzących w zakres robót ziemnych, a mianowicie:

  • wykopy i nasypy
  • przygotowanie terenów zielonych
  • stabilizacja gruntu
  • melioracja.

Każdy z nich można także podzielić na bardziej szczegółowe typy usług. Przykładowo, na przygotowanie terenów zielonych składają się takie pomniejsze czynności, jak sadzenie roślin, zakładanie trawników, a także montaż ogrodzeń czy systemu nawadniania.

Nie można też zapomnieć o pracach typowo ziemnych, czyli wyrównywaniu powierzchni działki, na której ma być zasadzona zieleń, a także wykonywaniu wykopów pod sztuczne stawy lub oczka wodne.

Niezależnie od typu wykonywanych prac, dobry wykonawca, taki jak Szczucki roboty ziemne, powinien być w stanie bez problemu sobie z nimi poradzić.

Ze względu na zastosowane metody i etapy prac

Można wyróżnić wiele różnych metod wykonywania prac ziemnych. Najbardziej nowoczesną jest wykorzystanie do tego celu różnego rodzaju profesjonalnych maszyn. Niekiedy jednak wciąż wykonuje się pewne prace metodą ręczną lub ręczno-mechaniczną. Ciekawym rozwiązaniem jest też metoda hydromechaniczna, która, jak wskazuje sama jej nazwa, wykorzystuje wodę pod wysokim ciśnieniem.

Jeśli zaś chodzi o podział ze względu na etap, na którym znajdują się prace, to jest on bardzo prosty. Zawsze zaczyna się od wykonania prac przygotowawczych, czyli między innymi oczyszczenia terenu. Następnie przechodzi się do prac podstawowych, czyli głównej części usługi. Kiedy zostaną one zakończone, pozostają jeszcze tylko prace wykończeniowe, a następnie można już prosić inwestora o akceptację efektu przeprowadzonych prac i finalizować usługę.

Dodaj komentarz