Co to jest przestrzeń magazynowa ?

Pierwszą rzeczą, którą należy wiedzieć o magazynowaniu jest to, że jest to nieruchomość komercyjna, czyli niemieszkalna. Słowo ” komercyjny” w tym przypadku odnosi się bardziej do potocznej definicji, ale w sensie prawnym magazyn jest obiektem przemysłowym. Dlatego też towary lub materiały ułożone w stosy np. w mieszkaniu nie będą stanowiły magazynu.

Ważne cechy magazynów

Istnieje kilka parametrów, które są ważne dla każdego magazynu. Pierwszym i najważniejszym jest cel. Ponieważ w tym artykule rozumiemy, co magazyn jest, nie będziemy uważać, otwarty obszar przeznaczony do przechowywania, zwykle dużych towarów, nie będziemy. Z drugiej strony, magazyn zamknięty może być budynkiem wolnostojącym lub jego częścią (jak to często ma miejsce, na przykład, w dużych centrach handlowych).

Ze względu na przeznaczenie, magazyny dzielą się na produkcyjne, zaopatrzeniowe, hurtowe i handlowe. Jak widać po nazwach, różnice wynikają z niuansów ich działania. https://www.tenistal.com.pl/

Kolejny system klasyfikacji magazynów odnosi się do rodzajów produktów lub materiałów, które mogą być na nich przechowywane. Mogą to być np. magazyny spożywcze, magazyny farmaceutyczne, magazyny specjalnego przeznaczenia czy magazyny niespożywcze. W zależności od typu magazyn musi być odpowiednio wyposażony. Np. sprzęt chłodniczy musi być obecny w magazynie żywności, należy przestrzegać określonych norm sanitarnych (czasem różnych dla różnych rodzajów produktów).

Magazyny specjalnego przeznaczenia mają jeszcze bardziej rygorystyczne wymagania. Na przykład magazyny wojskowe podlegają podwyższonym wymogom bezpieczeństwa. Magazyny, w których przechowuje się różne chemikalia, muszą mieć specjalny system wentylacyjny itd.

Kategorie przestrzeni magazynowej

Dla wygody rynku nieruchomości komercyjnych, społeczność profesjonalistów opracowała system kategorii dla każdego rodzaju nieruchomości.
Pozwala to na szybkie zdefiniowanie konkretnego obiektu i uzasadnienie kosztów jego wynajmu lub sprzedaży.
Na przykład, istnieją cztery kategorie i dwie podkategorie, wszystkie oznaczone literami.

Magazyny klasy A i A+

Są to najdroższe i najbardziej zaawansowane technicznie magazyny. Budynek, w którym się one znajdują, musi być nowocześnie zbudowany i wyposażony w najnowsze sieci inżynieryjne. Charakteryzują się one tym, że w przestrzeni wewnętrznej nie ma słupów lub odstępy między słupami wynoszą co najmniej 12 m dla kategorii A+ i 9 m dla kategorii A. https://www.tenistal.com.pl/

Podłoga w takich pomieszczeniach może być tylko betonowa, ze specjalną powłoką, która wytrzyma obciążenie co najmniej 5 ton na metr kwadratowy.
Jedno piętro, ale bardzo wysokie sufity: 13 metrów dla kategorii A+ i 10 metrów dla kategorii A.
Dostępność dużej liczby bram automatycznych, powierzchni biurowej w magazynie, mediów, w tym kontroli temperatury, oraz zabezpieczonego terenu.

Dodaj komentarz