Jak zarejestrować swoje mieszkanie

Jak zarejestrować swoje mieszkanie

Niezarejestrowane apartamenty nie mogą być w tej chwili sprzedane ani być przedmiotem jakiegokolwiek procesu handlowego (na przykład umowy podarunkowej). Dlatego ważne jest, aby zarejestrować mieszkanie, jeśli planujesz je sprzedać.

Wymagana dokumentacja i procedura może się różnić w zależności od przypadku. Przede wszystkim jednak konieczne jest, aby budynek, w którym znajduje się mieszkanie, został oddany do użytku, ponieważ mieszkanie nie może być zarejestrowane jako odrębna część budynku, dopóki sam budynek nie zostanie zarejestrowany. Procedura może się również różnić w zależności od tego, czy budynek został wybudowany przed wejściem w życie przepisów budowlanych i czy zrobiono to z pozwoleniem na budowę i użytkowanie, czy mieszkanie zostało wybudowane nielegalnie. Jeżeli jest to nowo budowany obiekt, budowany przez inwestora, który posiada wszystkie wymagane pozwolenia na budowę i użytkowanie, organy w postępowaniu ujednoliconym wydadzą akty, na podstawie których budynek zostanie wpisany do katastru nieruchomości.

Reklama: Nowe mieszkania na sprzedaż Bydgoszcz

Jeżeli obiekt nie jest uznawany za nową budowę, która została zarejestrowana – to znaczy, że został wybudowany z odpowiednim pozwoleniem na budowę i użytkowanie – do rejestracji wymagane jest oświadczenie z wydziału gminy lub miasta ds. robót budowlanych, w którym wymienione są wszystkie mieszkania w budynku, powierzchnia, rozkład pomieszczeń i liczba kondygnacji. Jeżeli władze nie są w stanie wydać tego oświadczenia, dane lokalu można wprowadzić również na podstawie ustaleń i decyzji biegłego sądowego ds. budownictwa. Dodatkowo należy podać podstawę nabycia (umowa sprzedaży nieruchomości, dokumentacja spadkowa, umowy o opiekę dożywotnią itp.).

Strona internetowa Instytutu Geodezji zawiera również listę wszystkich wymaganych dokumentów do rejestracji budynku z zarejestrowanym prawem własności w następujący sposób:

Wniosek o rejestrację, wypełniony poprawnie i z dokładnymi informacjami;

Oświadczenie organizacji geodezyjnej weryfikujące zgodę na wykonanie prac geodezyjnych na lokalizacji;

Opracowanie prac geodezyjnych, dostarczonych przez wynajętą firmę geodezyjną po wykonaniu pomiarów w lokalizacji, z wyjątkiem przypadku, gdy pomiar jest wykonywany w celu wydania pozwolenia na użytkowanie w trybie ujednoliconym;

Jeżeli dla budynku wydano już pozwolenie na budowę i użytkowanie, należy dostarczyć również następujące dokumenty pozwolenie na budowę i użytkowanie w formie oryginału i zweryfikowanej kserokopii z klauzulą ​​ważności.

Jeżeli w budynku znajdują się odrębne części, należy również przedłożyć dokumentację techniczną, na podstawie której wydano pozwolenia na budowę i użytkowanie, lub oświadczenie właściwych organów o specyfikacji poszczególnych części oraz w przypadku, gdy budynek nie posiada pozwolenie na budowę, zamiast tego dostarczane jest opracowanie geodezyjne. Jeżeli organy nie są w stanie wydać oświadczenia, informacje dotyczące wydzielonej części można wprowadzić na podstawie ustaleń i wniosków rezydenta biegłego sądowego ds. budownictwa.

Rejestrując swój budynek lub obiekt, należy również uiścić odpowiednie opłaty.

Dlatego w zależności od stanu Twojego budynku powinieneś przygotować całą wymaganą dokumentację, a następnie złożyć wniosek do autoryzowanego wydziału nieruchomości. mając na uwadze, że proces ten wymaga profesjonalnych ekspertyz. Radzimy zatem zatrudnić ekspertów w odpowiednich dziedzinach i cierpliwie podejść do tego procesu, widząc, jak tego typu procesy mogą zwykle zająć bardzo dużo czasu.

Dodaj komentarz