Wynajem długoterminowy – dobra inwestycja na przyszłość

Według przewidywań analityków rynek wynajmu ma ogromny potencjał rozwoju. Już dziś inwestycja w mieszkanie udostępniane później osobom trzecim posiada bardzo korzystną stopę zwrotu. Z pewnością wyższą od stopy, którą można uzyskać z ulokowania kapitału w rozmaite produkty bankowe. Nie posiada ponadto takiego poziomu ryzyka jak chociażby przy zakupie akcji. Jest też bezpieczniejsza od prowadzenia własnego biznesu, co do zasady obarczonego możliwością bankructwa. W przyszłości wzrastać będzie liczba chętnych na wynajem długoterminowy.

Podstawowe zalety

W obecnej sytuacji inwestor, który decyduje się na nabycie nieruchomości na wynajem, może liczyć na stopę zwrotu w wysokości nawet 10%. Liczby te oczywiście wahają się i zależą w głównej mierze od miasta, lokalizacji mieszkania i jego powierzchni. Najmniej opłacalny jest obecnie wynajem domu – nie stanowi to sensownej propozycji z uwagi na zbyt dużą powierzchnię i częste problemy z dojazdem. Domy na wynajem mogą konkurować jedynie otoczeniem, ale tylko wtedy, kiedy położone są na atrakcyjnej działce z ogrodem.

Nieliczne wady

Podstawowym problemem osób inwestujących w mieszkania jest konieczność udostępnienia ich osobom trzecim. Zachodzi wtedy ryzyko, że najemcy nie będą wywiązywali się z obowiązku należytego dbania o powierzony im majątek. Przed sytuacją taką można się jednak zabezpieczyć uważnie dobierając potencjalnych lokatorów oraz podpisując z nimi dobrze skonstruowane umowy. Umowy te mogą być także poświadczone notarialnie. Trzeba też pamiętać, że zakupienie i wykończenie bądź wyremontowanie mieszkania nie znaczy, że nie będzie ono wymagało kolejnych nakładów. Związanie się umową z nawet najbardziej przykładnymi, dbającymi o stan lokum najemcami, nie zatrzyma nieuchronnego procesu jego stopniowego zużywania się. Trzeba więc pamiętać o okresowych remontach i mniejszych lub większych naprawach.

Dlaczego ta inwestycja ma głęboki sens?

Rynek odpowiada na potrzeby konsumentów. Konsumenci zaś zmieniają się tak, jak przeobraża się społeczeństwo. W perspektywie najbliższych 20 lat najprawdopodobniej zmieni się stosunek do najmu długoterminowego. Dziś jeszcze jest on traktowany jako forma zastępcza w przypadku niemożności wejścia w posiadanie własnej nieruchomości. Nowe pokolenie, zwłaszcza osób urodzonych w okolicach roku 2000, posiada już inne preferencje. Ich podstawowymi wartościami jest wolność i elastyczność życiowa. Z pewnością najem będzie odpowiadał im znacznie bardziej niż konieczność spłacania wieloletniego kredytu.

Dodaj komentarz