Agregaty Chłodnicze jako kompleksowe rozwiązania

Agregaty Chłodnicze jako kompleksowe rozwiązania

Agregaty chłodnicze są podstawą systemu chłodniczego. Urządzenia te mogą być stosowane do wytwarzania zimna w różnych zakresach temperatur:

  • do klimatyzacji pomieszczeń;
  • do chłodzenia magazynów średniotemperaturowych;
  • do chłodzenia niskotemperaturowego w zamrażarkach.

Działanie układów chłodniczych

Działanie układu chłodniczego zależy w dużej mierze od sprężarki. Zazwyczaj stosowane są sprężarki tłokowe, ale również inne typy, takie jak sprężarki śrubowe lub spiralne. W zależności od zastosowania stosowane są agregaty jedno- lub wielosprężarkowe. Dziś rosyjski przemysł opanował nie tylko naprawę i konserwację systemów chłodniczych, ale także ich produkcję. Należy zauważyć, że większość komponentów musi być jeszcze importowana. Z kolei sprężarki są prawie w całości produkowane przez firmy zagraniczne.

Jednosprężarkowe instalacje chłodnicze

Urządzenia tego typu działają w oparciu o jedną sprężarkę chłodniczą. Zapewnia to ich kompaktowość i łatwość serwisowania. Ponadto, zakup agregatu chłodniczego tego typu jest znacznie łatwiejszy, gdyż wybór takiej instalacji jest prosty, a cena za nią stosunkowo niska. Agregat tego typu najczęściej stosowany jest do utrzymywania parametrów temperatury w małych pomieszczeniach do przechowywania żywności i innych towarów wymagających chłodzenia, a także do klimatyzacji pomieszczeń. Sprawdź jak czyścić klimatyzację.

Najprostsze i najtańsze jednosprężarkowe agregaty chłodnicze przeznaczone są do zabudowy w meblach chłodniczych (szafy, garderoby itp.) i wyposażone są w hermetyczne sprężarki tłokowe. Mogą mieć różne możliwości w zależności od tego, jakie zadania są im przypisane. Sprężarki tłokowe mogą być również stosowane w systemach chłodniczych o wyższej wydajności, zdolnych do chłodzenia komór i klimatyzowania pomieszczeń.

Do zastosowań wysokotemperaturowych stosuje się z reguły sprężarki spiralne. Jednak obecnie ten typ sprężarki jest coraz częściej stosowany w innych typach systemów chłodniczych. Cechą wyróżniającą te systemy  jest ich niezawodność, cicha praca i bezpieczeństwo.

Systemy wielosprężarkowe

Agregaty wielosprężarkowe są montowane z kilku sprężarek na jednym obwodzie w celu zwiększenia całkowitej wydajności systemu i uzyskania możliwości dostosowania wydajności systemu do obciążenia w danym momencie.

Główną zaletą agregatów wielosprężarkowych jest łatwość regulacji wydajności poprzez podłączanie i odłączanie dodatkowych sprężarek. Konstrukcyjnie urządzenia te są bardziej złożone, ponieważ instalowane są dodatkowe regulatory i kompensatory dla oleju i czynników chłodniczych. Powoduje to konieczność zastosowania większej ilości orurowania i większą złożoność obsługi urządzeń.

Dodaj komentarz