Jak poprawnie zaizolować fundamenty?

Jak poprawnie zaizolować fundamenty?

Ochrona budynku przed wilgocią oraz stratami ciepła to główne wymogi współczesnego budownictwa. Budynek powinien być odpowiednio zaizolowany nie tylko na ścianach i dachu, ale również na fundamentach. Jak poprawnie zaizolować fundamenty?

Dlaczego warto izolować fundamenty?

Izolacja fundamentów to jednocześnie hydroizolacja oraz izolacja termiczna. Jest niezbędna do zabezpieczenia fundamentów, a siłą rzeczy do ochrony podłogi i ścian pierwszej kondygnacji budynku przed wilgocią i przesiąkaniem wód gruntowych i opadowych. Budynki, w których zaniechano zaizolowania fundamentów są narażone na pojawienie się wewnątrz nich wilgoci, a w konsekwencji grzybów i pleśni. Usuwanie zaś tego typu niedogodności jest znacznie bardziej kosztowne i pracochłonne od wykonania izolacji na fundamentach odkrytych.

Na fundamentach można stosować izolację poziomą oraz pionową, przy czym ostatnie zalecenia dotyczą wykonania obu tych hydroizolacji. Istnieje spora gama produktów, które sprawdzają się przy tego rodzaju pracach.

Typy izolacji i materiały chroniące fundamenty?

Izolowanie fundamentów należy wykonać zaraz po ich związaniu, czyli po zdjęciu szalunków. Zaniechanie tych działań skutkuje w okresie późniejszym zwiększeniem kosztów, a w niektórych sytuacjach może być wręcz niemożliwe do przeprowadzenia. Odkryte fundamenty łatwo zaizolować i ocieplić, co jest dosyć istotne dla zapobieżenia ucieczkom ciepła z budynku do gruntu. Szczególnie istotne jest łączenie ściany z fundamentem, gdzie brak izolacji na fundamencie i ścianach grozi stratami ciepła z budynku na zewnątrz, a przenikaniem zimna oraz wilgoci z zewnątrz do budynku. Jedyną możliwością odpuszczenia sobie wykonywania izolacji fundamentów jest wykonanie ich z pełnych bloczków keramzytobetonowych.

Fundamenty izolowane są i ocieplane od zewnątrz, chociaż w wypadku ścian jednowarstwowych można zastosować również izolowanie wewnętrzne. Wyróżniane są trzy typy pionowej izolacji fundamentów: ciężka, średnia oraz lekka. Wybór typu izolacji uzależniony jest od warunków wodno-gruntowych występujących na terenie usadowienia budynku. Ciężki i średni typ izolacji jest typowo przeciwwodny i używany w sytuacjach, gdy podłoże niezbyt dobrze odprowadza wody opadowe, np. gliny lub iły, przy czym ciężki musi być użyty na gruntach wilgotnych, gdzie poziom wód gruntowych często podnosi się ponad podłogę w piwnicy. Lekki typ izolacji stosuje się wyłącznie do ochrony przed naturalną wilgocią gruntu.

Do wykonania izolacji poziomej stosuje się papę lub folię mocowaną za pomocą mas bitumicznych albo nowocześniejsze papy termozgrzewalne i samoprzylepne. Natomiast do izolacji poziomych wykorzystywane są masy KMB, folie fundamentowe, masy bitumiczne i szlamy uszczelniające oraz folie tłoczone. 

Dodaj komentarz