Kto wydaje i ile czeka się na pozwolenie na budowę?

Budowa domu jednorodzinnego to bardzo złożony proces. Obejmuje bowiem nie tylko zakup działki, koszt materiałów budowlanych i robocizny. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji trzeba dokonać stosownych formalności. Do najważniejszych należy złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Wniosek o pozwolenie na budowę – jakie dokumenty trzeba złożyć w urzędzie?

Wniosek o pozwolenie na budowę domu jest bardzo ważnym dokumentem, ponieważ po jego uzyskaniu inwestor może dopiero przystąpić do realizacji inwestycji. Przed jego złożeniem musi mieć zakupioną działkę z planem zagospodarowania przestrzennego. W przypadku, gdy wybrany teren nie ma opracowanego takiego planu, należy złożyć w urzędzie wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Taki dokument jest potrzebny do uzyskania pozwolenia na budowę. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy złożyć:

  • projekt zagospodarowania działki,
  • projekt architektoniczno-budowlany, obejmujący wszystkie elementy konstrukcyjne budowli,
  • dokument poświadczający o prawie własności do nieruchomości, przeznaczonej na cele budowlane,
  • dokument, poświadczający zgodność projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami prawa budowalnego,
  • potwierdzenie dokonania stosownych opłat skarbowych.

Po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę i dodatkowej dokumentacji, należy czekać na decyzję na pozwolenie na budowę. Wniosek należy złożyć w najbliższym organie administracyjnym.

Kto wydaje pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, która leży w gestii starosty powiatowego lub w przypadku, gdy miasto funkcjonuje na prawach powiatu – jego prezydenta. Decyzję o wydaniu pozwolenia na budowę może podjąć także wojewoda lub Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ale są to organy wyższej instancji, które wydają pozwolenia w przypadku odmownej decyzji od starosty lub prezydenta. Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć w Starostwie Powiatowym lub u Prezydenta Miasta w wydziale architektury lub urbanistyki. 

Jaki jest czas oczekiwania na pozwolenie na budowę?

Czas oczekiwania na pozwolenie na budowę jest dokładnie określony przepisami prawa budowlanego i wynosi 65 dni. W przypadku, gdy urzędnicy nie dostosują się do obowiązującego terminu, może zostać im naliczona kara finansowa w wysokości 500 zł, za każdy kolejny dzień zwłoki. Karę nalicza organ wyższego stopnia, a jest nim Wojewoda lub Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. W przypadku odrzucenia wniosku przez starostę lub prezydenta, np. z powodu braku kompletu dokumentów lub niezgodności projektu z warunkami zabudowy, inwestor ma dwa tygodnie, od dnia otrzymania decyzji, do jej odwołania.

 

Dodaj komentarz