Na czym polega naruszenie miru domowego?

Każda osoba chce czuć się bezpiecznie i spokojnie w swoim domu. Nie ma w tym nic dziwnego, a pojęcie nietykalności domostwa jest uregulowane w Kodeksie karnym i warto o tym pamiętać. Mir domowy można określić jako wolność do niezakłóconego korzystania ze swojego mieszkania, a za jego naruszenie może grozić kara. Zobacz, czym dokładnie jest mir domowy i na czym polega jego naruszenie.

Mir domowy – co to jest?

Mir domowy to prawo do niezakłóconego korzystania z nieruchomości lub też ogrodzonego terenu. Oprócz domów i mieszkań mir domowy dotyczy również lokali użytkowych, piwnic, garaży i magazynów. Nie jest to więc pojęcie, które ogranicza się jedynie do miejsc, w których mieszkamy na co dzień. Właściciel wymienionych obiektów ma prawo do decydowania o tym, kto i na jakich zasadach może przebywać w nieruchomości. Prawo do miru domowego przysługuje również osobom, które są czasowo upoważnione do przebywania na danym terenie czyli np. najemców. Na ten moment Kodeks karny przewiduje jednak wyjątki od tej zasady.

Na teren lub do obiektu bez pozwolenia właściciela może wejść: policjant posiadający nakaz przeszukania mieszkania, straż miejska, jeśli służy to wykonaniu jej obowiązków, komornik w czasie egzekucji komorniczej. W takiej sytuacji mir domowy nie zostanie naruszony, mimo że właściciel obiektu lub osoba, która przebywa na nim czasowo, nie zgadza się na wejście osób trzecich.

Zakłócenie miru domowego – kiedy do niego dochodzi?

Do zakłócenia miru domowego dochodzi w momencie, gdy ktoś wdziera się do cudzej nieruchomości lub na jej teren. O zakłóceniu miru domowego można także mówić, gdy osoba, która wtargnęła do cudzego obiektu, stanowczo odmawia jego opuszczenia mimo próśb właściciela o opuszczenie nieruchomości/terenu. Czym tak właściwie jest „wdarcie się” w świetle prawa? Kodeks karny za wdarcie się uznaje wszelką formę przedostania się na teren cudzej nieruchomości wbrew woli właściciela lub użytkownika obiektu. Wdarcie się może, ale nie musi nastąpić na skutek siły, ale także wtedy, gdy ktoś wchodzi na teren wskutek oszustwa.

Za zakłócanie miru domowego grozi kara grzywny, a nawet ograniczenie lub pozbawienie wolności do roku. Zakłócenie miru domowego jest przestępstwem ściganym z urzędu dlatego, jeśli właściciel obiektu lub osoba upoważniona do przebywania na danym terenie stwierdzi, że doszło do naruszenia, powinna wezwać policję. Warto więc znać pojęcie miru domowego oraz pamiętać, kiedy dochodzi do jego naruszenia. Dzięki temu w przypadku problemów z intruzami, którzy wtargnęli do naszej nieruchomości, możemy natychmiast podjąć działania mające na celu skłonienie ich do opuszczenia obiektu.

Dodaj komentarz