Na dobrych fundamentach

Na dobrych fundamentach

Najważniejsze są fundamenty

Fundament to elementem budynku, który przejmuje wszystkie obciążenia działające na część naziemną domu – wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masę własną konstrukcji i elementów budynku i przekazuje na jego podłoże. Dodatkowo fundamenty narażone są na wiele niekorzystnych czynników, jak wilgoć z przesączających się przez grunt wód opadowych oraz z występujących wysoko wód gruntowych.

Na dobrych fundamentach

Posadowienie budynków jednorodzinnych zazwyczaj realizuje się na fundamentach bezpośrednich, które przekazują siły z konstrukcji na podłoże gruntowe. Należą do nich: ławy fundamentowe, płyty fundamentowe i rzadko stosowany ruszt fundamentowy.

Posadowienie domu powinno być dostosowane do warunków gruntowych i wodnych terenu, na którym będzie stawiany. Projektant planuje odpowiedni rodzaj posadowienia na podstawie opinii geotechnicznej oraz obciążeń działających na budynek. Oprócz aspektów czysto technicznych, powinien on kierować się też racjonalnością zaproponowanego rozwiązania, tak by wybrana opcja była optymalna pod względem ekonomicznym. Jeżeli budynek jest rozłożysty i parterowy, a warunki gruntowe nie są skomplikowane, to nie ma sensu projektować droższej płyty – wystarczą ławy fundamentowe. Z kolei jeśli budynek jest podpiwniczony, to lepsze będzie posadowienie na płycie. Płyty fundamentowe osadza się płycej niż ławy fundamentowe, ponieważ są one o wiele cięższe, ponadto ciężar budynku rozkłada się równomiernie na większej powierzchni. W Polsce najczęściej wykonuje się fundamenty w postaci żelbetowych ław fundamentowych. To najłatwiejszy i najtańszy sposób.

Głębokość posadowienia

Bardzo ważnym elementem przy projektowaniu i wykonawstwie fundamentów jest właściwa głębokość posadowienia. Minimalna głębokość zależy od tego, w której strefie przemarzania będzie stawiany dom. Polska jest podzielona na obszary o różnej głębokości przemarzania – odległości od powierzchni gruntu w głąb ziemi, na której nie występują zjawiska spowodowane przemarzaniem gruntu. Mierzy się ją od projektowanego poziomu terenu przy domu lub od posadzki piwnicy w budynku nieogrzewanym.

Podział na różne obszary głębokości przemarzania jest przyjęty na podstawie badań temperatury, powietrza, czasu, struktury gruntu oraz statystyki. Pod wpływem zamarzania grunt może zmieniać swoją objętość, mogą np. tworzyć się wysadziny. Zbyt niskie posadowienie fundamentów naraża cały dom na niepożądane oddziaływanie przemarzającego gruntu.

Nie warto na siłę oszczędzać na dobrych fundamentach, ponieważ to one zapewniają stabilność i długowieczność domu.

Dodaj komentarz