Czy można cofnąć darowiznę nieruchomości?

Czy można cofnąć darowiznę nieruchomości?

Darowizna nieruchomości

Większość rodziców chciałaby, żeby ich dzieciom wiodło się dobrze, dlatego też decydują się na przekazanie darowizny w postaci domu czy mieszkania. Pragną zabezpieczyć dzieci na przyszłość. Niestety nie zawsze dzieci są wdzięczne rodzicom.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której schorowana matka przepisuje swój duży dom niepracującej córce. Chce ona jednak zachować sobie jeden pokój, w którym przeżyje ostatnie lata i pragnie tylko pomocy od córki, gdyby sama nie mogła sobie poradzić z pewnymi czynnościami. Córka wprowadza się i początku wszystko układa się pomyślnie, jednak szybko sytuacja ulega zmianie. Obdarowanej wszystko przeszkadza, nie pomaga matce i praktycznie nie ma jej w domu, a kiedy jest, również nie zwraca większej uwagi na matkę. Matka niestety spędza całe dnie sama w pokoju.

Czy w takiej sytuacji można cofnąć darowiznę?

Odwołanie darowizny już przekazanej jest możliwe tylko, gdy osoba, którą obdarowaliśmy zachowała się wobec nas rażąco niewdzięcznie, np. odmówiła udzielenia pomocy w chorobie, mimo że miała taką możliwość, znęcała się fizycznie i psychicznie lub uchylała się od obowiązku alimentacyjnego.

Darowizna nie może być odwołana:

– po upływie roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego,

– gdy przebaczył takie zachowanie.

Ważne jest, że prawo do odwołania darowizny przysługuje spadkobiercom darczyńcy. Mają na to rok od dnia, w którym dowiedzieli się o rażącej niewdzięczności obdarowanego. Z sytuacji opisanej na początku wynika, że córka, która otrzymała darowiznę, zachowuje się niewdzięcznie – odpowiadając na pytanie, są to podstawy do odwołania darowizny.

O zamiarze odwołania należy poinformować obdarowanego na piśmie. Powinno ono zawierać:

– dane osobowe darczyńcy i obdarowanego (z nr PESEL i adresami),

– sformułowanie, że jest to odwołanie darowizny (trzeba zaznaczyć co się podarowało i kiedy),

– powód takiej decyzji,

– termin, w jakim obdarowany musi zwrócić rzecz.

Pismo trzeba podpisać i wysłać najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jednak przy darowiźnie nieruchomości samo oświadczenie o odwołaniu nie wystarczy. Konieczne jest zawarcie umowy o powrotne przeniesienie prawa własności nieruchomości na darczyńcę. Musi mieć ona formę aktu notarialnego. To oznacza, że zarówno darczyńca jak i obdarowany muszą udać się do notariusza.

Jeżeli obdarowany nie zechce zwrócić daru, trzeba wystąpić do sądu. Jeśli wartość daru przekracza 75 tys. złotych, pismo należy złożyć w sądzie okręgowym, a w innych przypadkach w sądzie rejonowym.

Dodaj komentarz