Rynek nieruchomości – o co w tym chodzi?

Rynek nieruchomości – o co w tym chodzi?

Rynek nieruchomości - o co w tym chodzi?

Inwestowanie w nieruchomości

Chcąc kupić lub sprzedać mieszkanie, dom czy lokal pod własną działalność wkraczamy na rynek nieruchomości. Każda z nieruchomości niezależnie od tego do jakiej grupy zostanie zaliczona, funkcjonuje w pewnym otoczeniu rynkowym. Definicja rynku nieruchomości ogólnie i rynku nieruchomości komercyjnych jest bardzo ważna z punktu widzenia zarządzania nimi i zapobiegania pewnym czynnikom ryzyka, które mogłyby spowodować, że nieruchomość komercyjna nie przynosiłaby zakładanego przed rozpoczęciem procesu inwestycji zysku. Czym właściwie jest rynek nieruchomości?

Czym jest rynek nieruchomości

Rynek jest kategorią ekonomiczną i oznacza ogół stosunków wymiennych między sprzedającymi, reprezentującymi podaż, a kupującymi zgłaszającymi zapotrzebowanie (popyt) na towary i usługi, znajdujące potwierdzenie w sile nabywczej. Rynek jest instytucją ekonomiczną, która umożliwia wymianę produktów, usług i czynników wytwórczych. Mówiąc prościej rynek można określić jako ogół stosunków wymiennych pomiędzy uczestnikami tego rynku. Zaznaczyć trzeba, że stosunki te mogą mieć zróżnicowaną treść. Ich podstawowym elementem jest ujawnienie zamiarów towarzyszących podmiotom dokonującym transakcji na rynku, obejmują również konfrontację ujawnionych zamiarów. Oznacza to, że istoty rynku nie można sprowadzić tylko do analizy cen transakcyjnych (może nie dojść do transakcji) oraz do liczby zawartych transakcji, która jest tylko jedną z miar aktywności rynku.

Rynek nieruchomości – o co w tym chodzi?

Uczestnicy rynku decydują o popycie i podaży. Rynek stanowi zatem jedność zarówno jego struktury podmiotowej, jak i przedmiotowej, której istotą są elementy rynku, takie jak popyt, podaż i ceny dotyczące produktów, usług, pracy i pieniądza. Oznacza to, że istoty rynku nie można jedynie utożsamiać z mechanizmem rynkowym, którego funkcjonowanie jest tylko przedmiotowym aspektem rynku.

Sytuacja podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych jest zmienna, co wpływa na ogół stosunków towarzyszących procesom wymiany, a więc na decyzje podejmowane przez uczestników rynku, a w rezultacie na popyt, podaż i ceny. Analiza rynku nieruchomości nie powinna być więc prowadzona jedynie na podstawie popytu, podaży i ceny. Ocena rynku musi mieć charakter dynamiczny i brać pod uwagę zmienne warunki w jakich podejmowane są decyzje uczestników rynku.

Z powyższego wynika, że rynek nieruchomości to wszelkie działania i interakcje ludzi zajmujących się kupnem, sprzedażą, wymianą, użytkowaniem i rozwijaniem nieruchomości. Jest on zmienny i podczas kupna lub sprzedaży należy kierować się bieżącą sytuacją.

 

 

Dodaj komentarz