Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony. Jak to zrobić?

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony. Jak to zrobić?

Umowy najmu mogą zostać zawarte zarówno między przedsiębiorcami, jak i na gruncie prywatnym. Wynajmujemy między innymi mieszkania, hale, powierzchnie użytkowe i pomieszczenia w galeriach handlowych. Aby współpraca wynajmującego i najemcy przebiegała odpowiednio, warto dokładnie ustalić jej warunki i sporządzić odpowiednią umowę. Może się bowiem zdarzyć, że będziemy zmuszeni złożyć wypowiedzenie umowy najmu na czas określony. Warto wiedzieć, czy takie działanie niesie za sobą prawne konsekwencje.

Umowa na czas określony i nieokreślony

Podstawowa różnica między dwoma powyższymi rodzajami dokumentów jest raczej oczywista, niemniej warto ją przypomnieć. Umowa na czas nieokreślony nie wyznacza konkretnej daty, wedle której współpraca stron się zakończy. Omawiane rozróżnienie dotyczy zarówno umowy najmu, jak i umowy o pracę, umowy zlecenie czy dokumentów związanych ze świadczeniem usług. Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony budzi jednak zdecydowanie najwięcej wątpliwości. Czy możemy zerwać porozumienie, zawarte na odgórnie przewidziany czas? Jeśli tak, to czy jest to możliwe w przypadku obu stron? I jakie kroki należy podjąć?

Treść dokumentu a wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wypowiedzenie umowy najmu na czas określony jest możliwe w przypadkach uwzględnionych bezpośrednio w dokumencie. Oznacza to mniej więcej tyle, że już w trakcie tworzenia umowy powinniśmy zawrzeć w jej treści adnotacje dotyczące sytuacji, w których możliwe będzie jej wcześniejsze zerwanie. Ich zakres zależy od dobrej woli obu stron. Idealnym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy prawnika nieruchomości za pośrednictwem kancelarii Piotra Kłodzińskiego. Jej pracownicy specjalizują się bowiem w konstruowaniu umów najmu dotyczących nieruchomości komercyjnych; z chęcią pomogą jednak także klientom indywidualnym.

Niestety, większość osób sporządza umowy najmu na własną rękę, co może być przyczyną późniejszych nieporozumień i konfliktów. Wypowiedzenie umowy najmu nie jest wcale rzadkim zjawiskiem. Najczęściej do podjęcia tego kroku zmuszają nas nieprzewidziane okoliczności, nie zaś zła wola. Mimo wszystko, strony często spotykają się ostatecznie na sali sądowej.

Co zatem możemy zrobić w takiej sytuacji? Jeśli nie skorzystaliśmy z pomocy prawnika, a umowa na czas określony nie uwzględnia okoliczności jej wcześniejszego wypowiedzenia, jedyną możliwością jest próba porozumienia się najemcy i wynajmującego. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Dlatego pamiętaj, że lepiej zapobiegać, niż leczyć – zgłoś się do kancelarii Piotra Kłodzińskiego jeszcze przed zawarciem umowy.

Dodaj komentarz