Co trzeba wiedzieć o nieruchomościach?

Co trzeba wiedzieć o nieruchomościach?

Definicje nieruchomości w polskim prawie są dość zawiłe. Dlatego też określenie stanu prawnego gruntów lub budynków bywa bardzo kłopotliwe, a jest konieczne w przypadku każdej transakcji, która dotyczy nieruchomości. Najpoważniejsze spory dotyczące własności nieruchomości są rozstrzygane sądownie.

Definicja nieruchomości

Polski system prawny do pojęcia nieruchomości odnosi się zarówno w zapisach kodeksu cywilnego jak i w artykule dotyczącym ksiąg wieczystych. Zgodnie z prawem cywilnym nieruchomości to grunty, budynki lub lokale, czyli części budynków, które są przedmiotem własności. W drugim ujęciu z nieruchomością mamy do czynienia tylko wtedy, gdy została dla niej utworzona księga wieczysta, która służy weryfikacji stanu prawnego. Aby dana nieruchomość posiadała księgę wieczystą, jej stan musi być zweryfikowany w rejestrze publicznym o gruntach, budynkach i ich właścicielach.

Rodzaje nieruchomości

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje nieruchomości: budynki, ich części (lokale) oraz grunty. Nieruchomości budynkowe zgodnie z definicją prawa cywilnego są to budynki będące przedmiotem własności. Co bardzo istotne nie stanowią części gruntów. Lokale to nieruchomości, które stanowią część tak zwanej nieruchomości macierzystej. Bez znaczenia jest ich przeznaczenie. Może być w nich prowadzona działalność gospodarcza lub mogą to być zwykłe mieszkania. Z kolei grunty to powierzchnie ziemi o określonych granicach, które są przedmiotami własności. Ze względu na formę użytkowania grunty dzieli się na rolne i leśne. Rolne przeznaczone są do produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Natomiast leśne odznaczają się roślinnością leśną i bardzo często stanowią rezerwat lub jakąś jego część.

Bezpieczne transakcje

Niejasności wynikające ze skomplikowanych definicji nieruchomości w polskim prawie mogą doprowadzić do nadużyć lub oszustw. W przypadku zakupu gruntu, domu czy jakiegokolwiek budynku zawierane są dwa rodzaje umów cywilnoprawnych. Umowa kupna-sprzedaży, czyli finalizująca transakcje, musi być potwierdzona przez notariusza. Akt notarialny stanowi wymóg prawny, który potwierdza ważność transakcji. Aby nie zostać oszukanym, przed zakupem nieruchomości obowiązkowo należy sprawdzić jej stan prawny. Najlepiej poprosić właściciela o akt własności. W przypadku mieszkania warto również mieć wgląd do dokumentu stwierdzającego, kto jest w nim zameldowany. Wymeldowanie w przypadku braku dobrowolności stanowi długi i stresujący proces administracyjny. Na każdym etapie nabywania i sprzedawania nieruchomości należy zachować szczególną ostrożność.

Dodaj komentarz