Szkolenie BHP w nowej pracy – kto musi je przejść i jak wygląda?

Według Kodeksu pracy pracodawca przed dopuszczeniem nowego pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych ma obowiązek wysłać go na szkolenie BHP. Ma to na celu zapoznanie pracownika z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku. W każdej pracy mogą bowiem czekać na nas pewne niebezpieczeństwa – zarówno w pracy biurowej, jak i tej wykonywanej na placu budowy. Szkolenie BHP ma pomóc zrozumieć pracownikom, jak należy zachowywać się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz jak postępować na stanowisku pracy, aby nie doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Kto musi przejść szkolenie BHP?

Tak jak już wspomnieliśmy pracownik, który zaczyna pracę w nowym miejscu, ma obowiązek przejścia szkolenia BHP. Co ciekawe także przełożeni muszą przejść odpowiednie szkolenie z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. To pracodawca odpowiada za to, aby zapewnić swojej kadrze pracowniczej odpowiednie warunki pracy, a w tym zapewnić im bezpłatne szkolenie jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków zawodowych. Do obowiązku przeprowadzenia szkolenia BHP dochodzi w momencie, gdy pracodawca zatrudnia przynajmniej jedną osobę.

W ramach pierwszego szkolenia BHP pracownik musi zaznajomić się ze swoimi prawami i obowiązkami wobec pracodawcy wynikającymi z Kodeksu pracy oraz innych przepisów, także tych wewnątrzzakładowych. Pracodawca musi też zadbać o to, aby pracownik zaznajomił się z przepisami przeciwpożarowymi oraz poznał zasady udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia BHP powinny odbywać się cyklicznie, ponieważ zarówno pracownik, jak i pracodawca musi być na bieżąco z panującymi przepisami. To jak często będą odbywać się szkolenia, zależy od stanowiska, które zajmuje pracownik w danym zakładzie pracy. Na przykład pracownik linii produkcyjnej, gdzie jest szczególnie narażony na utratę zdrowia i życia powinien przejść szkolenie BHP przynajmniej raz w roku.

Jak wygląda szkolenie BHP dla pracownika?

Według obowiązującego prawa szkolenie BHP zarówno pierwsze, jak i okresowe powinno odbywać się w godzinach pracy. Pracodawca nie może nakazać pracownikowi uczestnictwa w szkoleniu BHP po godzinach jego pracy. Szkolenie może odbyć się w formie kursu, seminarium, wykładu lub też instruktażu. Od jakiegoś czasu istnieje też możliwość przejścia szkolenia BHP online. Takie szkolenie przybiera formę e-learningu. Przy czym szkolenie wstępne musi się odbyć stacjonarnie, w szkoleniach online mogą brać udział pracownicy, którzy muszą przejść szkolenie okresowe.

W zależności od sytuacji takie szkolenie może odbyć się w grupie np. będą brały w nim udział osoby, zatrudnione w tym samym dziale, lub indywidualnie. Szkolenia indywidualne są najczęściej spotykane w przypadku szkolenia wstępnego BHP. Szkolenia odbyte przez nowego pracownika powinno być potwierdzone na piśmie.

Dodaj komentarz