Jak uczyć się języków obcych?

Możliwość sprawnej nauki języków obcych wskazywana jest współcześnie jako jeden z podstawowych walorów na rynku pracy, ułatwia awans zawodowy oraz pozwala na pełniejsze obcowanie z kulturą innych państw. Wielu ludzi ma jednak problem z przyswajaniem języków obcych i nie jest zadowolonych ze swoich postępów.

Potrzebny jest czas

Największym problemem osób nieskutecznie uczących się języka jest niedostateczna ilość czasu poświęconego tej aktywności. Nadzieje, że da się w szybkim czasie opanować język obcy poświęcając na niego pół godziny czy godzinę tygodniowo, są płonne. Kontakt z językiem powinno się mieć jak najbardziej regularnie, najlepiej codziennie, co najmniej w wymiarze kilkunastu minut, zaś sprawnym narzędziem do tego są odpowiednie aplikacje, których wiele można pobrać całkowicie za darmo. Nie tylko pozwolą w atrakcyjny sposób poszerzyć zasób słownictwa i znajomość gramatyki, ale także będą w stanie przypominać nam o naszym celu wiele razy w ciągu dnia wraz z każdym sięgnięciem po telefon.

Nie ignorujmy kultury

Nauka języka obcego to doświadczenie nierozerwalnie połączone z poznawaniem kultury innej nacji i warto wykorzystać to na swoją korzyść dążąc w jak największym stopniu do zaangażowania w swój proces nauczania aktywności innych niż samą naukę. Najłatwiejszym sposobem na to zdają się filmy realizowane w obcych językach, gdyż, prócz kontaktu z kulturą, obyczajowością i estetyką innego narodu, pozwalają nam poznać jego historię i sposób wyrażania się w innych mediach oraz, co najważniejsze, obcować z prawdziwym, żywym językiem, który prezentuje się w sposób realistyczny i rzeczywiście odpowiada codziennym realiom. Innym elementem kultury są piosenki, które, choć początkowo będą bardzo trudne do zrozumienia, to z uwagi na to, że łatwiej jest je zapamiętać, mogą okazać się niezwykle przydatne w naszych językowych podróżach.

Trzeba rozmawiać

Nawet najdokładniejsza znajomość niuansów gramatycznych, fleksji, fonetyki i historii literatury nie jest w stanie zastąpić solidnego zasobu słów i umiejętności poprawnego ich wypowiadania. Często wskazuje się, że wielkim problemem szkolnictwa jest nadmierne skupienie się na zasadach i niedostateczne na przykładach. Warto, ucząc się obcego języka samodzielnie, uzupełnić te braki i szukać wszelkich okazji do mówienia i testowania swoich nowo nabytych zdolności. Największym przyjacielem osób szukających kompanów do rozmowy jest Internet, w którym znaleźć można zarówno zawodowców, którzy specjalizują się w rozmowach z osobami uczącymi się języków obcych, jak i zwyczajne osoby, które po prostu posługują się danym językiem całe swoje życie. 

Dodaj komentarz