Na czym polegają roboty ziemne i użycia jakich narzędzi wymagają?

Każda inwestycja budowlana wymaga odpowiedniego przygotowania terenu, na którym ma powstać nieruchomość. Przeprowadzenie robót ziemnych z użyciem ciężkiego sprzętu nie tylko przyśpiesza kolejne etapy budowy, ale także jest konieczne do tego, aby powstał jakikolwiek fundament. Z perspektywy osoby, która nie zna się na robotach ziemnych, wykonywanie wykopów, nasypów czy nawet wydobywanie humusu może wydawać się stosunkowo proste – wystarczy tylko użyć koparki. Nie do końca tak jednak jest. Aby móc pracować na budowie konieczna jest szeroka wiedza na ten temat oraz umiejętności. Na czym polegają roboty ziemne i jakich narzędzi się podczas nich używa?

Na czym polegają roboty ziemne?

Roboty ziemne w Grudziądzu oraz w innych miejscach na terenie Polski czy nawet świata polegają przede wszystkim na usuwaniu z pola budowy naturalnego gruntu. Koparki i koparko ładowarki muszą usunąć nadmiar ziemi z placu budowy po to, aby później mogła tam powstać nieruchomość. Konieczne może być też przekształcenie lub przeniesienie naturalnego gruntu w inne miejsce. Niegdyś takie prace odbywały się głównie za pomocą łopat. Nie trzeba jednak nikomu mówić, że obecnie dostęp do profesjonalnego sprzętu jest tak duży, że o wiele lepiej i łatwiej jest wykonywać wykopy za pomocą koparek.

Roboty ziemne na placu budowy muszą odbywać się zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie. Wszystkie planowane prace są dokładnie opisane właśnie w tym dokumencie. Zazwyczaj takimi pracami zajmują się profesjonalne firmy budowlane, a praca ludzkich rąk jest ograniczona do minimum. Wykopy pod fundamenty oraz szereg innych prac wykonuje się przy pomocy ciężkiego sprzętu.

Jakie narzędzia wykorzystuje się podczas robót ziemnych?

Podstawowym narzędziem na placu budowy jest oczywiście koparka i koparko ładowarka. Za pomocą tych dwóch sprzętów można rozgrzebywać i transportować ziemię w wyznaczone miejsca. To właśnie z pomocą koparki można wykonać wykop pod fundamenty i usunąć humus. Oprócz koparek i koparko ładowarek firmy budowlane używają też walców i ubijaków. Dzięki użyciu tych sprzętów można w szybki i łatwy sposób uzyskać odpowiednią gęstość gleby. Stosowane są również maszyny, które drążą tunele, z których wydobyta ziemia posłuży m.in. pod drogi i działki.

Operatorzy ciężkich sprzętów muszą być oczywiście odpowiednio wykwalifikowani, aby móc z nich korzystać. Wszystkie prace na terenie budowy powinny odbywać się zgodnie z przepisami BHP. Nie ma możliwości, aby za kierownicą koparki czy innego ciężkiego sprzętu usiadła osoba niedoświadczona. Bezpieczeństwo na budowie jest kluczowe.

Dodaj komentarz