Opinia ornitologiczna – kto może ją wykonać i co powinna zawierać?

Opinia ornitologiczna – kto może ją wykonać i co powinna zawierać?

Opinia ornitologiczna to dokument, który wykonuje się w celu ochrony ptaków, na które może mieć wpływ wykonywanie inwestycji. Mowa tu, chociażby o remoncie czy renowacji budynku, na którym bytują ptaki. Opinię ornitologiczną należy wykonać przed przystąpieniem do prac na budynku i powinien zająć się tym specjalista. Zobacz, kto może wykonać opinię ornitologiczną i co jeszcze warto, jest o niej wiedzieć.

Kto może wykonać opinię ornitologiczną?

Jak sama nazwa wskazuje opinię ornitologiczną, może wykonać ornitolog, czyli osoba, która ma dużą wiedzę na temat ptaków. W przypadku, gdy opinia ornitologiczna ma dotyczyć ptaków bytujących na budynku, to powinien się nią zająć ktoś, kto miał już do czynienia z taką sytuacją. Wbrew pozorom wykonanie takiej opinii nie jest proste i wymaga od ornitologa sporo czasu na obserwację. Opinię ornitologiczną robi się po to, aby chronić ptaki, dlatego powinna być w 100% rzetelna oraz wykonana w profesjonalny sposób. Niestety nawet najmniejsze niedopatrzenia spowodowane niewiedzą lub pośpiechem mogą poważnie zaszkodzić ptactwu.

Ornitolog powinien podczas opinii stwierdzić liczbę i gatunek ptaków, który zamieszkuje na budynku oraz umiejscowienie gniazd. Konieczne jest też ocenienie ich statusu, czyli np. lęgowości oraz ochrony gatunkowej. Ponadto opinia powinna zawierać zalecenia ornitologa odnośnie do ochrony ptaków na danym obiekcie. Opinia ornitologiczna Warszawa w wykonaniu AvesNature może pomóc każdemu inwestorowi w zaplanowaniu prac remontowych w taki sposób, aby nie zagrażać ptakom. Jest to istotne, ponieważ pomaga to uniknąć kłopotów związanych z naruszeniem przepisów prawa chroniącego ptaki.

Komu przyda się opinia ornitologiczna?

Opinia ornitologiczna powinna trafić przede wszystkim do inwestora oraz wykonawcy prac budowlanych. Kierownik budowy, który jest odpowiedzialny za zabezpieczenie środowiska przyrodniczego, powinien wiedzieć, gdzie gniazdują ptaki, aby w odpowiedni sposób zaplanować prace. Nie należy lekceważyć opinii ornitologicznych ze względu na dobro ptaków oraz na konsekwencje, jakie mogą się z tym wiązać. Nieprzestrzeganie zaleceń ornitologa może skończyć się np. wstrzymaniem prac przez nadzór budowlany.

Podczas wykonywania opinii ornitologicznej istotny jest czas. Powinna się ona odbywać w niewielkim odstępie czasowym od planowanego rozpoczęcia prac budowlanych czy remontowych. W ciągu kilku lat, a nawet miesięcy sytuacja ptaków na danym obiekcie może się zmieniać, dlatego od wykonania opinii ornitologicznej do rozpoczęcia prac budowlanych nie powinno minąć zbyt wiele czasu.

Dodaj komentarz