Opinia ornitologiczna – co to jest i kiedy jest potrzebna?

Opinia ornitologiczna – co to jest i kiedy jest potrzebna?

Opinia ornitologiczna to dokument, który stwierdza bądź też nie obecność ptaków w jakimś budynku w określonym czasie. Okres, w którym wykonywana jest taka opinia, jest bardzo istotny i warto to podkreślić. Jak wiadomo w różnych porach roku oraz w ciągu kilku lat sytuacja ptactwa na danym budynku może się zmienić. Stare gniazdo może zostać opuszczone, ale za to, na tym samym terenie mogą pojawić się nowe gatunki ptaków. Opinia ornitologiczna Wrocław opisuje więc stan w danym okresie, w którym przeprowadzone zostały obserwacje. Co jeszcze warto wiedzieć o opinii ornitologicznej?

Co powinna zawierać opinia ornitologiczna?

Opinia ornitologiczna wykonana przez specjalistę powinna zawierać liczbę ptaków na danym budynku ich gatunek oraz status. Jeśli mówimy o statusie, to chodzi m.in. o lęgowość ptactwa oraz ochronę gatunkową. Istotne jest także umiejscowienie gniazd i zalecenia dotyczące ochrony ptaków na danym obiekcie. Informacje na ten temat także powinny znaleźć się w opinii ornitologicznej.

Kiedy należy wykonać opinię ornitologiczną?

Opinia ornitologiczna wykonywana jest w celu ochrony ptaków, na które może mieć wpływ dana inwestycja. Może to być np. remont i renowacja budynku. Chodzi o to, aby przeprowadzone prace były nieszkodliwie dla ptactwa, które bytuje na danym obiekcie. Dzięki opinii ornitologicznej wykonanej np. przez AvesNature inwestor będzie mógł zaplanować pracę w obrębie budynku w taki sposób, aby nie naruszać prawa, które chroni ptaki. Opinia ornitologiczna powinna być więc wykonana przed rozpoczęciem prac na budynku, a nie w ich trakcie. W innym przypadku, jeśli inwestor rozpoczął już prace w obrębie obiektu,a wymagane było wydanie opinii ornitologicznej może spodziewać się wysokich kar.

Jeśli inwestor zlecił wykonanie opinii ornitologicznej po rozpoczęciu remontu, to ornitolog musi sporządzić stosowną do tej sytuacji opinię. Będzie w niej napisane, że nie jest on w stanie stwierdzić, czy przed wykonaniem przez niego pierwszych obserwacji żadne ptaki nie ucierpiały podczas prowadzonych na budynku prac.

Inwestor musi zadbać o wykonanie opinii, jeśli wymaga tego organ wydający pozwolenie na przeprowadzenie inwestycji. Czasem niektórzy inwestorzy proszą o taką opinię z własnej inicjatywy. Warto wiedzieć, że posiadanie takiej opinii pomoże uniknąć kłopotów związanych z naruszeniem przepisów prawa chroniącego ptaki.

Wykonanie opinii ornitologicznej przez specjalistów pozwoli Ci zaplanować prace związane z inwestycją w taki sposób, aby chronić ptaki. Dobrze jest więc zlecić takie działanie, nawet jeśli nie jest to konieczne w trosce o zwierzęta, które znajdują się na budynku oraz w jego obrębie.

Dodaj komentarz