Formalności do budowy domu

Formalności do budowy domu

Marzeniem wielu osób jest budowa i posiadanie własnego domu z ogrodem. Niestety polskie przepisy prawne nie pozwalają na wybudowanie nieruchomości samemu i konieczne jest spełnienie kilku formalności. Na jakie rzeczy należy zwrócić uwagę, dowiesz się w dalszej części wpisu.

Przede wszystkim lokalizacja

Budowy domu można dokonać wyłącznie na przeznaczonej do tego ziemi. Nie mogą to być grunty rolne czy zalesione. W związku z tym szukając miejsca nie można sugerować się wyłącznie ceną. Najlepiej sprawdzić w księgach wieczystych jaki to grunt oraz zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania terenu, w którym określa się jakie rodzaje budynków można postawić w konkretnej lokalizacji. Dodatkowym jednak już niewymaganym prawnie atutem będzie bliskość mediów, które będzie można dalej doprowadzić do działki.

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Elementem, bez którego żadna profesjonalna ekipa budowlana nie podejmie zlecenia jest projekt budowlany. Na jego podstawie zostanie pozyskane pozwolenie na budowę. Wykonanie dokumentacji projektowej należy zlecić profesjonalnej firmie, posiadającej kadrę z odpowiednimi uprawieniami. Pozyskanie pozwolenia na budowę też najlepiej zlecić w ramach współpracy, ponieważ w przypadku ewentualnych uzupełnień dokumentacji w urzędzie firma się wszystkim zajmie.

Pomimo zlecenia opracowania dokumentacji profesjonalistom warto wiedzieć, że kompletny projekt powinien zawierać:

– projekt zagospodarowania działki i terenu,

– projekt architektoniczno – budowlany,

– projekt techniczny,

– wszystkie pozostałe niezbędne uzgodnienie i opinie.

Wszelkie pozostałe formalności i wymagania zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Ekipa budowlana z kierownikiem budowy

Roboty budowlane na podstawie projektu można w pewnej części wykonywać samemu. Nie jest jednak dopuszczalne postawienie całej nieruchomości o własnych siłach, jeżeli nie posiada się odpowiednich uprawnień budowlanych. Wszystkie prowadzone prace muszą być nadzorowane przez kierownika budowy, który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wpis do okręgowej listy inżynierów budownictwa. Warto także wiedzieć, że część instalacji w domu, na przykład elektryczna i gazowa także musi posiadać dopuszczenie do użytkowania przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. W przypadku podpisania umowy z firmą budowlaną wszystkie powyższe elementy powinny zostać spełnione, jednak warto tutaj zastosować zasadę ograniczonego zaufania i przed rozpoczęciem prac sprawdzić, czy każdy ze specjalistów posiada odpowiednie uprawnienia, bez których odbiór budynku może okazać się niemożliwy.

Dodaj komentarz