Instalacje przy budowie nowego domu

Budując dom w ramach projektu ma zaplanowane wszystkie instalacje. Ponieważ w trakcie budowy można wprowadzać pewne zmiany należy zdawać sobie sprawę z możliwości, jakie dają współczesne technologie, a także z ich ograniczeń. W instalacjach centralnego ogrzewania w ciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpiły rewolucyjne wręcz zmiany. Pierwszą zmianę spowodował bardzo duży spadek cen pomp cyrkulacyjnych i wzrost ich niezawodności. Drugą zmianę spowodowało pojawienie się na rynku wyjątkowo tanich rur wielowarstwowych PEX. Obecnie nie projektuje się instalacji z cyrkulacją grawitacyjną i w związku z tym nie istniej pojęcie pionów centralnego ogrzewania. Wszystkie instalacje wyposażone są w pompy cyrkulacyjne. Rury wielowarstwowe PEX pozwalają na rozprowadzenie instalacji pod posadzką w dowolne miejsce domu.

Pompa cyrkulacyjna

Pompa cyrkulacyjna wymusza przepływ wody w instalacji. Większość kotłów gazowych jest fabrycznie wyposażana w pompy cyrkulacyjne i sterownik kotła nadzoruje jednocześnie pracę pompy cyrkulacyjnej. Obecnie na danej kondygnacji instalacja centralnego ogrzewania jest rozprowadzana poziomo pod posadzką. Pozwala to na umieszczenie grzejników w dowolnym miejscu danego pomieszczenia, oczywiście przed zalaniem posadzki. Pompy cyrkulacyjne pozwalają na usuwanie pęcherzy powietrza nawet z długich poziomych odcinków instalacji. Dlatego korzystne jest stosowanie automatycznych odpowietrzeń instalacji w różnych miejscach.

Naczynie zbiorcze

Naczynie zbiorcze nazywane także naczyniem wyrównawczym gromadzi nadmiar wody z instalacji związany z rozszerzalnością cieplną wody po podgrzaniu. Obecnie instalacje centralnego ogrzewania są wykonywane jako zamknięte. Naczynia zbiorcze są w takich instalacjach naczyniami zamkniętymi przeponowymi. Część kotłów gazowych jest fabrycznie wyposażana w naczynie wyrównawcze przeponowe. Wszystkie kotły gazowe mają na wyposażeniu zawory maksymalne czyli zawory bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa upuszcza nadmiar wody z instalacji, gdy naczynie wyrównawcze nie będzie mogło pomieścić całej objętości wody powstałej w wyniku rozszerzania cieplnego. W przypadku kotła opalanego paliwem stałym nie można stosować instalacji zamkniętej. Oznacza to, że naczynie zbiorcze otwarte musi się znajdować około jednego metra powyżej najwyżej położonego grzejnika. W przypadku naczynia zbiorczego otwartego zawór bezpieczeństwa nie jest potrzebny, naczynie wyrównawcze otwarte posiada otwór przelewowy.

Dodaj komentarz