Ocieplanie starych budynków i inwestycja w wentylację mechaniczną

Gdy pozostajemy dłużej w starym i niedostatecznie ocieplonym budynku, musimy liczyć się z wysokimi kosztami ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych. W wielu przypadkach zdarza się, że zamieszkanie w domach budowanych w poprzednim wieku, w latach 60., 70. czy 80. jest dla nas jedyną alternatywą. Niektórzy z nas zamieszkują domy swoich rodziców i dziadków. Te budowane z drewna, betonowych bloczków i innych ciepłochłonnych materiałów. Czy to z racji konieczności, czy też z sentymentu pomieszkujemy w tych domach latami, płacąc wręcz horrendalne rachunki za węgiel, pelet i inne surowce energetyczne. Dla sporej większości z tych rodzin doskonałym rozwiązaniem jest inwestycja w docieplenie ścian własnych domów oraz poniesienie kosztów przebudowy instalacji wentylacyjnej zmieniającej system grawitacyjny na wentylację mechaniczną. Takim sposobem jesteśmy w stanie znacznie zmniejszyć i zniwelować koszty ponoszone na zwykłe ogrzanie domu. Zgromadzone oszczędności szybko pozwolą uzyskać zwrot z inwestycji, a w dalszej perspektywie zachomikować znacznie więcej funduszy na nasze potrzeby i zachcianki.

Ciepło nie chce utrzymywać się w starych domach. W celu jego zatrzymania w budynku wciąż i wciąż jesteśmy zmuszeni dodawać surowców energetycznych do naszych kotłów grzewczych. Wentylacja grawitacyjna wcale nam nie pomaga, a to właśnie z jej przyczyny wiele ciepła po prostu ucieka nam kominem wentylacyjnym. Wykorzystanie wentylacji mechanicznej może być rozwiązaniem na zatrzymanie ciepła w domu. Takiej wentylacji, która nie wypuszcza większości ciepła drogą wentylacyjną. Najpopularniejszą w nich jest wentylacja nawiewno-wywiewna, która działa w każdą pogodę i nie stanowi zagrożenia cofnięcia się dwutlenku węgla i zanieczyszczeń powietrza do domu, jak może być to w przypadku stosowania wentylacji grawitacyjnej. Oczywiście, gdy prawidłowo zadbamy, by ścieżki wentylacyjne były wyczyszczone.

Najlepszym z obecnie możliwych rozwiązań wentylacyjnych jest zastosowanie dodatkowej rekuperacji, która pomaga wykorzystać ciepło uciekającego z domu powietrza do ogrzania domu. W tym systemie straty ciepła są niewielkie.

Niewielkie ze względu na sposób wentylacji, ale mogą być znaczne powodem stałego wychładzania się ścian budynku. Ścian stworzonych z materiałów ponad pięciokrotnie bardziej ciepłochłonnych niż te, wykorzystywane obecnie. Ciepłochłonnych, czyli wymagających większej ilości ciepła do ogrzania i zatrzymania ciepła w domu. Skorzystanie z usług jednej z lokalnych firm remontowo-budowlanych jest w stanie szybko się zwrócić, kosztem zorganizowania ocieplenia tychże ścian.

Standardem ocieplenia jest położenie warstwy wełny mineralnej lub styropianu o grubości 15 cm. Tak docieplone ściany wykażą obniżenie ciepłochłonności nawet do dwu i pół krotności tego wskaźnika. W starych domach jest to wystarczające, by zauważyć wysokie obniżenie kosztów ponoszonych na zwykłe ogrzewanie domu. Zarówno jeden, jak i drugi materiał zapewnią mniej więcej równe obniżenie wskaźnika ciepłochłonności. Różnią się wieloma cechami, ale działają bardzo podobnie.

Ważne znaczenie w możliwościach przeprowadzenia docieplenia budynku ma zdolność jego konstrukcji do przeniesienia dodatkowego obciążenia. Może okazać się, że przeprowadzenie takiego remontu ścian będzie zbyt dużym obciążeniem dla konstrukcji budynku, co może grozić nawet jego zawaleniem. W niektórych przypadkach grubość docieplenia może zostać zmniejszona, w innych można pokusić się o jej zwiększenie ponad zwykłe standardy.

Przeprowadzenie generalnego remontu systemu wentylacji i przygotowanie ocieplenia budynku powinno powierzyć się specjalistom w tych dziedzinach i dobrym, i poważanym firmom budowlanym. Należy pamiętać, że dokonanie zmian w systemach wentylacji w domach jednorodzinnych może zostać przeprowadzone wyłącznie za zgoda właściwych do tego urzędów. Zaprojektowaniem całego systemu od nowa musi zająć się wykształcony specjalista z uprawnieniami.

Dodaj komentarz