Czy warto inwestować pieniądze na rynku nieruchomości?

Czy warto inwestować pieniądze na rynku nieruchomości?

rynek nieruchomości

Rynek nieruchomości w 2019 r. najprawdopodobniej będzie jednym z najlepszych obszarów do lokowania kapitału poprzez zyski, które można uzyskać z wynajmu nieruchomości.

Koniec 2018 oraz początek 2019 roku ukazały zmniejszenie się popytu na zakup lokali w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 roku. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być nie tylko brak jakichkolwiek dopłat rządowych, lecz również rosnące ceny mieszkań. Niektórzy eksperci od nieruchomości uważają, iż spadek sprzedaży nieruchomości jest konsekwencją tego, że mieszkań do kupna jest dużo mniej niż chętnych osób na nie.

Optymistyczne perspektywy na rynku

Sytuacja ekonomiczna na rynku nieruchomości spowodowana jest m.in. rekordowo niskimi stopami procentowymi, które w perspektywie mają się utrzymać na tak niskim poziomie jeszcze przez co najmniej 2 lata. Taka sytuacja sprzyja zakupie nieruchomości na własny użytek. Najczęściej zakup lokalu jest finansowany z kredytu hipotecznego. Natomiast niskie oprocentowanie lokat skłania posiadaczy dużych oszczędności do lokowania ich w  nieruchomościach, które będą przeznaczone na wynajem.

Niedobór mieszkań na rynku nieruchomości oraz popyt na te lokale jest daleki do zaspokojenia przez najbliższe kilka lat. Wszystkie te czynniki sprzyjają w inwestowaniu kapitału w rynek mieszkaniowy. Model życia i pracy polskiej rodziny uległ zmianie. Coraz więcej młodych ludzi odczuwa potrzebę bycia niezależnym, co w konsekwencji powoduje większe zapotrzebowania na mieszkania pod wynajem. Dlatego też wzrost popytu na rynku wynajmowanych mieszkań będzie napędzał polski rynek mieszkaniowy.

Dochodowy wynajem

Z perspektywy rynku finansowego najbardziej korzystną formą lokowania oszczędności są inwestycje na rynku nieruchomości. Wg optymistycznych prognoz, niektórych ekonomistów stopy procentowe mają pozostać na rekordowo niskim poziomie jeszcze przez co najmniej dwa lata. Dzięki takiej sytuacji ekonomicznej na rynku zakup mieszkania na kredyt będzie podtrzymywały popyt, lecz również z drugiej będzie to podtrzymywanie nieopłacalności zakładania lokat oraz zakupu obligacji skarbowych.

Rosnące zainteresowanie wynajmowaniem mieszkań będzie powodować rosnące ceny za wynajem. Dlatego też wynajmowanie mieszkań będzie bardzo dobrą formą lokowania kapitału. Osoby chcące zarabiać na wynajmie lokali powinny pamiętać o perspektywie rosnącej konkurencji, która będzie przy dużym nasycaniu się rynku tymi ofertami.

Obecna sytuacja na rynku finansowym powoduje, iż najlepszą długoterminową inwestycją jest zakup oraz późniejszy wynajem nieruchomości.

Dodaj komentarz