Wynajmujesz nieruchomość? Możesz obniżyć podatek od najmu!

Wynajmujesz nieruchomość? Możesz obniżyć podatek od najmu!

Wynajmujesz nieruchomość? Możesz obniżyć podatek od najmu!

Wynajem mieszkań

Wiele osób wynajmuje swoje mieszkania lub inne nieruchomości i czerpie z tego finansowe korzyści. Jeżeli należysz do tych osób i wybrałeś rozliczenie na zasadach ogólnych (według stawek 18 i 32 procent) – możesz odliczyć koszty uzyskania przychodu. Co ważne, taka metoda rozliczenia podatkowego jest szczególnie korzystna dla tych, którzy ponoszą wysokie opłaty. Trzeba jednak zaznaczyć, że prawo do odliczenia przysługuje osobom prowadzącym tzw. najem prywatny, poza działalnością gospodarczą.

Jak zatem obniżyć podatek od najmu?

Jeżeli wynajmujesz lokal, na zakup którego zaciągnąłeś kredyt hipoteczny, to odsetki od kredytu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Masz taką możliwość, jeśli odsetki zostały faktycznie zapłacone, a ty uzyskujesz przychody z najmu mieszkania, które zostało sfinansowane tym kredytem. Mowa o odsetkach, które zostały zapłacone po rozpoczęciu najmu. W ten sposób poniesione (faktycznie zapłacone) po dniu przekazania lokalu na wynajem wydatki na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania – będącego przedmiotem najmu – można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Dla dokładniejszego wykazania, w jaki sposób należy się rozliczyć przytoczymy pewien przykład. Wyobraź sobie, że kupiłeś lokal w kamienicy z 1908 r. Wydałeś na ten cel 340 tys. zł, z czego 235 tys. zł sfinansowałeś z zaciągniętego kredytu hipotecznego. Ponadto zainwestowałeś 60 tys. zł w remont nieruchomości. Odnowiony lokal następnie wynająłeś za 3400 zł miesięcznie. Wybrałeś najem prywatny, rozliczany na zasadach ogólnych. Chcesz potwierdzić, że możesz skorzystać z indywidualnej stawki amortyzacji 10 proc. Oblicza się ją od ceny nabycia lokalu i poniesionych nakładów, czyli od kwoty 400 tys. zł. Wyliczony w ten sposób miesięczny odpis wynosi 3,3 tys. zł. (400 000 x 10 proc./12 miesięcy). Dodatkowo możesz odliczyć część odsetkową raty kredytu. W ten sposób, po odjęciu kosztów od przychodów, wychodzi zerowy dochód.

Wynajmujesz nieruchomość? Możesz obniżyć podatek od najmu!

Taki sposób rozliczenia jest jak najbardziej prawidłowy i tolerowany przez Urząd Skarbowy. Podstawą naliczania kosztów uzyskania przychodów jest wartość początkowa środków trwałych. Wybór metody amortyzacji należy do podatnika – czyli do ciebie. Standardowa stawka z wykazu stawek amortyzacyjnych dla lokali mieszkalnych wynosi 1,5 proc. Możesz jednak zastosować indywidualną stawkę, jeżeli nabyłeś używany lokal, który przez co najmniej 5 lat przed nabyciem był wykorzystywany przez poprzedniego właściciela.

 

 

Dodaj komentarz